ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

CMBIS : ChiangMai Benchmark Information System
ประมวลผลล่าสุด 2018-12-16 19:24:01
 

อันดับที่ 1

รพ.สต.บ้านนาฮ่อง
อำเภอ แม่แจ่ม

 

อันดับที่ 2

รพ.สต.บ้านม่วงป็อก
อำเภอ เวียงแหง

 

อันดับที่ 3

รพ.สต.บ้านตลาด
อำเภอ สันกำแพง

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

ตัวชี้วัด เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา พิเศษ
kpi_nameA01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A99
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)73.3384.2187.0481.0873.3393.3355.0094.1260.4263.5376.9292.5987.5089.5876.1993.7587.1070.9390.9157.1478.9588.2466.67100.0089.4718.18
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)60.0078.9583.3375.3466.6773.3350.0047.0640.6340.0069.2392.5979.1785.4271.4387.5074.1948.2490.9128.5763.1676.4766.6784.6273.689.09
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)42.3160.3875.8960.1856.2540.5426.9225.0047.3710.9466.6766.6762.5061.8455.1773.0872.9248.2069.7026.6754.3955.1744.4466.6763.643.23
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)39.2535.3845.7057.8355.3433.6143.4410.7533.9824.2553.3158.6541.0861.1642.6740.3419.9050.3850.6651.5558.4352.1738.3950.4641.739.93
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)20.5321.2420.2545.1546.518.0419.9913.7011.2011.6515.7442.7727.8353.6318.0333.9934.945.9414.6126.118.185.8429.2925.0613.860.71
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)82.9855.4681.5583.5677.4273.6375.4756.4584.1175.1978.2171.0078.5787.4170.7583.5371.7464.7944.4485.7185.3373.4784.8558.6288.579.68
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)88.1070.4388.4483.5488.8981.2568.8182.1988.6170.0084.2181.7491.6782.3977.4884.4488.8979.6380.6082.3583.3371.9584.6266.6787.188.82
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)69.6478.0687.7783.3379.5784.8074.6377.1485.6460.0088.5784.4787.0080.6380.8088.2487.5078.6375.8680.0082.9870.3186.0562.0796.774.71
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)61.1971.0387.6863.2275.0072.5866.4183.8779.4759.2192.1181.4270.9781.9765.1387.9381.7174.5671.5991.3886.4689.6673.6885.7179.418.38
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)35.0087.0592.0888.3492.1574.2680.5135.3086.5660.6986.7387.4867.8889.3892.1990.2388.9085.1363.8172.9593.3891.0596.3080.8886.5514.21
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)25.8758.9388.0055.7877.1154.6258.3567.1764.9555.6987.1177.0063.1271.3558.2773.6178.6745.5686.0453.3558.6071.8064.0459.8988.3710.50
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)3.6923.0929.6213.0735.7422.388.878.4126.7625.4738.6725.6026.2722.8424.824.3729.8510.4123.4742.1344.7713.0110.5219.6952.160.58
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)4.2325.7545.3415.8515.5812.3120.691.8619.5927.9444.2733.3831.1719.7430.019.552.3717.9331.2773.0046.4432.0112.9142.8866.262.40
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)4.9626.2643.6217.3316.7513.2921.312.3420.8826.7642.5433.1230.9422.2732.239.072.2618.0632.4371.5443.6428.9011.8841.1866.561.32
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)4.545.7228.620.321.7633.212.3811.510.1617.102.4826.2519.6421.593.7323.920.658.205.823.9030.2651.600.002.090.007.08
CMBIS ระดับจังหวัด

CMBIS ระดับจังหวัด

 

# ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ
kpi_idตัวชี้วัดผลงานเป้าหมายส่วนขาดร้อยละ
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)64083919976.28
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)52983730863.20
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)7301,44471450.55
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)3,7558,7024,94743.15
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)7,21632,82525,60921.98
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1,7172,33661973.50
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2,0062,53352779.19
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2,1882,79460678.31
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2,1502,97382372.32
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)45,84757,92112,07479.15
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)181,533296,875115,34261.15
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)76,660376,187299,52720.38
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)121,822537,570415,74822.66
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)154,147663,624509,47723.23
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)9,46677,27167,80512.25
CMBIS ระดับอำเภอ
CMBIS ระดับหน่วยบริการ

CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

 

อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านนาฮ่องแม่แจ่ม12.80
2รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไหเวียงแหง12.33
3รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพงสันกำแพง12.08
4รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขกแม่แจ่ม12.00
5รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับแม่แจ่ม12.00
6รพ.สต.บ้านโหล่งปงแม่แจ่ม11.92
7รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตอง11.80
8รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็นสันทราย11.53
9รพ.สต.บ้านแม่ตะละกัลยาณิวัฒนา11.47
10รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้มพร้าว11.27
11รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่สันทราย11.20
12รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่งสันทราย11.20
13รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดดกัลยาณิวัฒนา11.13
14รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยงดอยสะเก็ด11.07
15รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัวไชยปราการ10.83
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2018-12-17T12:55:44