ข้อมูลด้านโภชนาการ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ไตรมาส 1
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก18018796.26
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ3715424.03
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ6310957.80
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด18219095.79
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย7719539.49
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา489848.98
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม464895.83
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ14216586.06
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 4133100.00
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล678083.75
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์10759418.01
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ23423798.73
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ4326216.41
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล11534633.24
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง10324242.56
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์186229.03
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่323591.43
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่136021.67
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง12513096.15
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง24825597.25
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา16517494.83
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ17217697.73
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ9212076.67
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ606296.77
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ9710196.04
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ19620496.08
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย20620998.56
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย10210795.33
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย10911099.09
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง32834096.47
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว767897.44
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง41344892.19
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด3232100.00
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ15715998.74
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ737794.81
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา4818226.37
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ747796.10
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก20677326.65
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก4343100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร121846.52
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร18118597.84
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน24024697.56
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน19246441.38
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก24727589.82
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร6227822.30
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา37138197.38
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง7624531.02
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง747598.67
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ76677798.58
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ379140.66
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย14014695.89
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ13713998.56
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ14615097.33
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง12717074.71
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง29030595.08
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง222491.67
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง26930787.62
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 222738.06
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว17729959.20
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง16537743.77
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ4514531.03
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย25926896.64
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ17017497.70
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง828497.62
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน525889.66
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน4646100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ434889.58
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์174537.78
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ143143100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่969996.97
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน848598.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง13113497.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง464797.87
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง2828100.00
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ525692.86
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย30233490.42
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง9910396.12
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก12413691.18
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล838597.65
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ15219080.00
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง12522954.59
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า14617284.88
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง9910990.83
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋15919581.54
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย386261.29
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง13013794.89
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง26927797.11
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล19920796.14
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล5416832.14
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก3911932.77
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน718286.59
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา152171.43
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้5151100.00
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้557078.57
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ424397.67
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง25329486.05
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก889592.63
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก525496.30
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก444989.80
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง17318195.58
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย7710077.00
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม53455696.04
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง53757793.07
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา14715396.08
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว3217718.08
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว639268.48
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว52420.83
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์090.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ3939100.00
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ202290.91
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ2222100.00
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ838993.26
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว61865494.50
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน9019546.15
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง21222195.93
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง536384.13
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น15717490.23
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น41041997.85
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน15916298.15
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน18518997.88
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน14115690.38
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน11211498.25
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน10310994.50
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย788690.70
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย14314598.62
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ22043850.23
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ12112795.28
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า27129193.13
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน14214597.93
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง16116696.99
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง19921293.87
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย10025838.76
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว12816080.00
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว17918099.44
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ14014397.90
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง28028797.56
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง9223439.32
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน14628950.52
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน11222649.56
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง30831896.86
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง12012794.49
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย10611790.60
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม12238831.44
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ5510452.88
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ111417.80
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง454795.74
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม18618799.47
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่7916448.17
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย12713097.69
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย9494100.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง106106100.00
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่10710998.17
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก788097.50
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก737498.65
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน677095.71
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน353697.22
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง147147100.00
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง2727100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด717298.61
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด616298.39
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 686998.55
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง444597.78
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า949598.95
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง14414698.63
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว768193.83
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง17817999.44
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า9910693.40
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า298633.72
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม434889.58
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม454697.83
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม8484100.00
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง6316438.41
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก10210399.03
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก979898.98
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม10010892.59
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง555698.21
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง757896.15
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน15116889.88
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง3116119.25
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม578269.51
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 939696.88
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง18418997.35
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล526580.00
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง17919790.86
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง10211191.89
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง13013596.30
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง15616594.55
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้20220698.06
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา16417693.18
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย14416090.00
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา25134872.13
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง16416798.20
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง15316990.53
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย29931295.83
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร238427.38
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง13420166.67
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา12212399.19
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง848895.45
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง677194.37
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม6926725.84
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก9411879.66
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก15416295.06
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่28729298.29
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น10611294.64
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่10010595.24
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่25025697.66
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร42244095.91
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว13614196.45
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว989998.99
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง11714083.57
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง18018497.83
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า778986.52
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน16316598.79
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน959797.94
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน19922688.05
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย29731494.59
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง26727198.52
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง596196.72
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่18321585.12
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง10711196.40
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง12518766.84
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด808198.77
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล707297.22
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล6111453.51
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง23424396.30
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง36436599.73
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี19219797.46
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี17118095.00
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี506576.92
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ12313193.89
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง798197.53
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ525398.11
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด36536899.18
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า465583.64
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า444597.78
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า7070100.00
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา126126100.00
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น929398.92
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน27728098.93
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง22222598.67
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง10510798.13
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า18519495.36
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง22623197.84
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง55255799.10
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น10130133.55
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง15416195.65
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง9122839.91
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง54662787.08
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน39941396.61
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย71973098.49
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย46247896.65
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น26131882.08
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน40042394.56
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 11112092.50
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง11212490.32
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู879492.55
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน11913588.15
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง13413797.81
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก15416493.90
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง879393.55
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว646598.46
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล8610185.15
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย10911495.61
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง10011090.91
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู6969100.00
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง4820922.97
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี8314158.87
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง23927786.28
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง12115876.58
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห9910297.06
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง37942988.34
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ17232952.28
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น28129196.56
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น5111643.97
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ52753498.69
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว468256.10
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว525398.11
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว10610997.25
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ6565100.00
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว16820084.00
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้586096.67
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้343597.14
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง5959100.00
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน61762998.09
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน28629596.95
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา818595.29
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง596098.33
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา6511755.56
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ899692.71
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง929596.84
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์3010927.52
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว405080.00
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา14414996.64
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ116116100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน627088.57
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ809088.89
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว697295.83
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม15315896.84
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข104104100.00
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ596098.33
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ9810098.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์14214895.95
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด20621098.10
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง23324097.08
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา10412483.87
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ17818098.89
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41