ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
Cup จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
จำนวนโควต้า
ตรวจ Fittest
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม ร้อยละ Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
HOSPNAMEall_ucTarget1B00601B0061total_fitapbcdefghipjklm
รพ.ไชยปราการ7,225750426843457.87750100112.501000
รพ.แม่วาง5,7576505124155385.08233014041843.9012600
รพ.แม่ออน4,0845003357340881.6062108031115.077310
รพ.ดอยหล่อ4,699600288629449.0069000000.000000
รพ.เซนทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล5215008849218.4040000000.000000
รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1,7764508318418.6713000000.000000
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่152006063.0000000000000
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่1,9633508158624.57300200240.000200
รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ1,1084009339624.0033000000.000000
รพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล1,262400331348.5011000000.000000
รพ.วัดจันทร์ฯ1,5552001371515276.001020500533.332120
ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง69515099110066.6710000000.000000
รพ.เวียงแหง1,85625095510040.00410100120.000100
รพ.สารภี12,5151,9001,3601081,46877.26808025032825.9328000
รพ.ฮอด7,8828004882451264.00224020028.332000
รพ.อมก๋อย5,861650141814922.9284000000.000000
รพ.ดอยเต่า4,598550234724143.82430201342.863000
รพ.หางดง12,5641,8505532657931.301025015011661.5416000
รพ.สันทราย*15,3522,9501,352921,44448.95787013011415.2212110
รพ.สันกำแพง11,3001,6508083984751.33384010012.561000
รพ.สันป่าตอง*14,4142,2001,6631101,77380.598122026042926.3623510
รพ.พร้าว9,2221,1006719476569.55728022002223.4017500
รพ.แม่อาย9,5701,0205092453352.25229020128.331100
รพ.ฝาง*15,3631,9001,083611,14460.215119510051016.393200
รพ.สะเมิง4,0594502871930668.001410401526.323110
รพ.แม่แตง11,8251,4509584199968.901917021032253.6641170
รพ.ดอยสะเก็ด9,7761,45062610172750.14645034033736.6336100
รพ.เชียงดาว8,8381,1006684170964.45302011001126.8310010
รพ.เทพรัตนฯ8,1028506513868981.06134024032565.7922120
รพ.จอมทอง*11,5911,6007773280950.562110011001134.389020
รพ.นครพิงค์22,1773,7451,259781,33735.706324113071519.235450
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-08 16:32:58
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04