ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่-สำหรับ CUP

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
Cup จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
จำนวนโควต้า
ตรวจ Fittest
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม ร้อยละ Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
HOSPNAMEall_ucTarget1B00601B0061total_fitapbcdefghipjklm
ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 704150103110469.3310000000.000000
รพ.วัดจันทร์ฯ 1,5622001371615376.501120500531.252120
รพ.เชียงใหม่ฮอสพิทอล 1,253400331348.5011000000.000000
รพ.ไชยปราการ 7,231750428843658.13750100112.501000
รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ 1,1254009339624.0033000000.000000
รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ 1,8833507157621.71300200240.000200
รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 152006063.0000000000000
รพ.เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 2,2024509319420.8914000000.000000
รพ.ดอยหล่อ 4,647600287629348.8369000000.000000
รพ.เซนทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล 5165008949318.6040000000.000000
รพ.แม่ออน 4,1035003397341282.4062108031115.077310
รพ.แม่วาง 5,7696505144155585.38233014041843.9012600
รพ.เวียงแหง 1,86525095510040.00410100120.000100
รพ.สารภี 12,5731,9001,3641101,47477.58818026032926.3629000
รพ.ฮอด 7,9318004882451264.00224020028.332000
รพ.ดอยเต่า 4,575550234624043.64320201350.003000
รพ.อมก๋อย 5,867650143815123.2384000000.000000
รพ.สันกำแพง 11,3241,6508093984851.39384010012.561000
รพ.สันทราย* 15,3902,9501,356931,44949.12797013011415.0512110
รพ.หางดง 12,5731,8505562758331.511125015011659.2616000
รพ.สันป่าตอง* 14,4482,2001,6681111,77980.868222026042926.1323510
รพ.พร้าว 9,2721,1006749476869.82728022002223.4017500
รพ.แม่อาย 9,6461,0205132453752.65229020128.331100
รพ.สะเมิง 4,0594502871930668.001410401526.323110
รพ.ฝาง* 13,6571,900984571,04154.794717510051017.543200
รพ.แม่แตง 11,8871,450963411,00469.241917021032253.6641170
รพ.ดอยสะเก็ด 9,7861,45062810273050.34655034033736.2736100
รพ.เชียงดาว 8,7101,1006594069963.55292011001127.5010010
รพ.นครพิงค์ 22,0353,7451,258791,33735.706423113071518.995450
รพ.เทพรัตนฯ 8,1268506523869081.18134024032565.7922120
รพ.จอมทอง* 11,5681,6007753280750.44219011001134.389020
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-08 16:32:58
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41