รายงานกลุ่มผู้พิการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
 

ผู้พิการเข้าถึงบริการ

95.94

 

อัตราการขึ้นทะเบียนผู้พิการ

75.21

ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41