รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ รายงาน จำนวน
#report_namec
1การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(กัญชา)302
2การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(บุหรี่)1,018
3การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น)4,323
4การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(ยากล่อมประสาท)30
5การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารกระตุ้นประสาท)6,082
6การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารระเหย)47
7การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารหลอนประสาท)28
8การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารออกฤทธิ์ต่อจิตและสาทอื่น ๆ)1
9การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(แอลกอฮอล์)5,137
10การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(โคเคน)9
11การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด (รวม F11-16,F18-19 )10,586
วันที่สร้างรายงาน : 2018-05-25 11:19:16
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04