รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(แอลกอฮอล์)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่810010021
02จอมทอง3733093204057189
03แม่แจ่ม5640010041
04เชียงดาว1096422001060
05ดอยสะเก็ด1223004006058
06แม่แตง1191101600102
07แม่ริม771164010122183221
08สะเมิง3811000090
09ฝาง252919502146163
10แม่อาย1158205012348
11พร้าว703100012710
12สันป่าตอง300930212306672
13สันกำแพง1116000003329
14สันทราย1809403001635
15หางดง1721260040269123
16ฮอด1057157012851
17ดอยเต่า1039313033157
18อมก๋อย4753000052
19สารภี91400220381
20เวียงแหง3501000010
21ไชยปราการ7911131223032
22แม่วาง11267001012549
23แม่ออน68100000305
24ดอยหล่อ6300200075
25กัลยาณิวัฒนา1100000011
99พิเศษ9786102132012170
  4,488.00993.0021.0070.0083.0011.0020.00993.001,155.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04