รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายอำเภอ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(สารกระตุ้นประสาท)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ อำเภอ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
ampurcodeampurnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
01เมืองเชียงใหม่949319393093716
02จอมทอง197169122801316117
03แม่แจ่ม1510110100
04เชียงดาว29799165700614
05ดอยสะเก็ด152134236321293
06แม่แตง2792614801600241
07แม่ริม1,1264691068375546486
08สะเมิง23112100020
09ฝาง2251892211140948126
10แม่อาย15411540200122124
11พร้าว847201502966
12สันป่าตอง23421304112625942
13สันกำแพง17516413342302813
14สันทราย233216141403162
15หางดง1801211140114129143
16ฮอด19100001311
17ดอยเต่า1800000037
18อมก๋อย1300010000
19สารภี316290108310045120
20เวียงแหง3702020000
21ไชยปราการ1190768647202980
22แม่วาง112107913001698
23แม่ออน70000100433
24ดอยหล่อ000000000
25กัลยาณิวัฒนา000000000
99พิเศษ434263311121924
  4,606.002,642.00131.00366.00255.00395.00267.00643.001,616.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04