รายงานชุดลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสุขภาพ-รายหน่วยบริการ

การเข้ารับบริการบำบัดยาเสพติด(บุหรี่)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
รหัส ชื่อหน่วยบริการ รวม ได้รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
Health Eucation MMT VCT HBV/HCV CONDOM STD TB Rx
hoscodehosnamecount(distinct cmbis_t_person_harm.CID)health_deucationMMTVCTHBVCONDOMSTDTBRx
05915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ 500000000
11126โรงพยาบาลแม่อาย 163010001612
77583สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม 100000011
  22.003.000.001.000.000.000.0017.0013.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04