CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอพร้าว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)94101793.0714.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)91100991.0013.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)96101595.0514.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)8679356892.7313.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)7768406492.3814.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)208216896.3013.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2272391294.9812.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)246252697.6213.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)255260598.0814.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,4001,4373797.4313.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)4,6707,3562,68663.497.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)10,58410,79320998.0614.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)13,70313,91321098.4914.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)19,63519,89726298.6814.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,3163,3841,06868.4411.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04