CMBIS ระดับอำเภอ : รายตัวชี้วัด

อำเภอสารภี

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
ลำดับ ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
kpi_idhnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorescore
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1071282183.5912.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)981272977.1712.00
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)931334069.9210.00
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)82492610288.9812.00
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)8349329889.4813.00
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1501914178.538.00
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1982414382.169.00
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)1932485577.828.00
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)2303118173.958.00
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)1,2111,42921884.749.00
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)10,77716,4435,66665.548.00
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)19,41922,9953,57684.4511.00
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)30,78032,6071,82794.4012.00
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)38,27540,3422,06794.8812.00
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)2,6595,2672,60850.488.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04