CMBIS-อำเภอ-หน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
รหัส สถานบริการ คะแนน
hcodehnamekpi_score
05825รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ13.13
05830รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย12.60
10254รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย12.27
23231รพ.สต.ห้วยสะแพด11.47
05827รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ11.40
05826รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ11.00
05824รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ10.87
23232รพ.สต.บ้านขุนแตะ10.60
05823รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ10.47
14239รพ.สต.บ้านขุนกลาง10.40
28783รพ.สต.บ้านสบแปะ10.20
05822รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา9.93
05821รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง9.80
14238รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว9.53
05829รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย9.00
05820รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง8.80
11119รพ.จอมทอง7.80
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41