CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1เมืองเชียงใหม่8386396.5114
2ฮอด119125695.2014
3พร้าว8893594.6214
4แม่แจ่ม2362551992.5514
5แม่วาง1211311092.3714
6สันทราย1942111791.9413
7แม่ออน6773691.7813
8สันป่าตอง97106991.5113
9สารภี1001121289.2913
10กัลยาณิวัฒนา7584989.2913
11แม่อาย2152422788.8413
12ฝาง3023424088.3013
13ดอยเต่า74841088.1013
14ดอยสะเก็ด1061211587.6013
15แม่แตง1711972686.8013
16จอมทอง1922223086.4913
17ดอยหล่อ54641084.3813
18ไชยปราการ1111352482.2212
19สันกำแพง1141392582.0112
20หางดง1271573080.8912
21สะเมิง66831779.5212
22แม่ริม2613387777.2212
23เชียงดาว2453187377.0412
24อมก๋อย40452712376.6612
25เวียงแหง2938976.3212
26พิเศษ671447746.537
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04