CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ฮอด4850296.0014
2แม่แจ่ม120126695.2414
3แม่วาง5458493.1014
4พร้าว5155492.7314
5แม่ออน2224291.6713
6เมืองเชียงใหม่4347491.4913
7สันทราย1141251191.2013
8จอมทอง1011111090.9913
9สันกำแพง81911089.0113
10ดอยเต่า4045588.8913
11แม่อาย1151301588.4613
12สันป่าตอง4451786.2713
13ไชยปราการ59691085.5113
14กัลยาณิวัฒนา3339684.6213
15ฝาง1471752884.0013
16แม่แตง851021783.3312
17ดอยหล่อ2429582.7612
18สารภี50621280.6512
19หางดง62771580.5212
20ดอยสะเก็ด55721776.3912
21สะเมิง2938976.3212
22เชียงดาว1231634075.4611
23เวียงแหง1824675.0011
24อมก๋อย2172927574.3211
25แม่ริม1251714673.1011
26พิเศษ23694633.335
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41