CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1เมืองเชียงใหม่4546197.8314
2แม่แจ่ม143148596.6214
3แม่ออน2829196.5514
4ฮอด5355296.3614
5แม่วาง5962395.1614
6สันทราย129137894.1614
7พร้าว5357492.9814
8จอมทอง1111211091.7413
9สันป่าตอง4954590.7413
10ดอยเต่า4954590.7413
11สันกำแพง85951089.4713
12แม่อาย1191341588.8113
13กัลยาณิวัฒนา3843588.3713
14แม่แตง921061486.7913
15ดอยหล่อ2833584.8513
16ไชยปราการ67791284.8113
17ฝาง1601903084.2113
18สารภี53631084.1313
19หางดง69851681.1812
20ดอยสะเก็ด62771580.5212
21สะเมิง3443979.0712
22เชียงดาว1311693877.5112
23แม่ริม1341764276.1412
24อมก๋อย2503368674.4011
25เวียงแหง1825772.0011
26พิเศษ27674040.306
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41