CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1แม่วาง1,2291,2512298.2414
2ดอยเต่า1,0891,1273896.6313
3สันทราย2,4322,57714594.3712
4ฮอด1,7061,81510993.9911
5กัลยาณิวัฒนา7788527491.3110
6ดอยสะเก็ด1,3561,50514990.1010
7พร้าว1,2591,42116288.609
8แม่ริม2,0512,32527488.229
9ดอยหล่อ5396228386.669
10เวียงแหง75189314284.109
11สันป่าตอง1,5551,85129684.019
12สะเมิง9611,16120082.779
13แม่แจ่ม2,5793,17960081.139
14จอมทอง2,0392,56652779.468
15ฝาง2,4313,07664579.038
16แม่อาย2,0162,78576972.398
17อมก๋อย3,0754,3131,23871.307
18แม่แตง1,4082,10870066.797
19หางดง1,3812,10872765.517
20ไชยปราการ1,0111,65764661.016
21สารภี8431,41957659.416
22เมืองเชียงใหม่6381,17854054.166
23แม่ออน34263829653.615
24สันกำแพง7231,7991,07640.194
25เชียงดาว9342,9922,05831.223
26พิเศษ521,5621,5103.330
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41