CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ดอยเต่า3,4124,6791,26772.929
2สารภี10,60816,4235,81564.598
3สะเมิง2,7274,2431,51664.278
4พร้าว4,6197,3642,74562.727
5แม่วาง3,4545,7432,28960.147
6แม่ริม9,86216,7656,90358.827
7ดอยหล่อ2,4574,4161,95955.646
8จอมทอง6,50211,7425,24055.376
9แม่แจ่ม6,14311,2015,05854.846
10ฮอด4,5518,3493,79854.516
11กัลยาณิวัฒนา1,1312,12199053.326
12สันทราย11,75324,03512,28248.906
13สันป่าตอง6,16712,6326,46548.826
14เชียงดาว4,2138,7654,55248.076
15เวียงแหง9772,3071,33042.355
16หางดง6,21416,1169,90238.564
17ฝาง4,42811,7157,28737.804
18ไชยปราการ2,2556,0213,76637.454
19แม่แตง3,80610,8997,09334.924
20แม่อาย2,9328,9566,02432.744
21อมก๋อย2,8319,1626,33130.903
22แม่ออน1,0683,5112,44330.423
23ดอยสะเก็ด3,34111,4708,12929.133
24เมืองเชียงใหม่4,41115,88211,47127.773
25สันกำแพง3,63113,96210,33126.013
26พิเศษ1,82113,66611,84513.331
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41