CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ดอยเต่า3,4394,7031,26473.129
2แม่แจ่ม7,75211,2143,46269.138
3สารภี10,77616,4385,66265.568
4กัลยาณิวัฒนา1,3922,13674465.178
5สะเมิง2,7474,2521,50564.608
6พร้าว4,6347,3612,72762.957
7ฮอด5,1168,3273,21161.447
8แม่วาง3,4695,7652,29660.177
9แม่ริม10,73718,2207,48358.937
10จอมทอง6,58611,5604,97456.977
11ดอยหล่อ2,5554,6322,07755.166
12สันทราย12,39524,26311,86851.096
13สันป่าตอง6,26112,7246,46349.216
14เชียงดาว4,3588,8844,52649.056
15เวียงแหง9992,3131,31443.195
16สันกำแพง5,69214,1548,46240.215
17ไชยปราการ2,4036,1183,71539.284
18หางดง6,32216,2549,93238.904
19ฝาง4,84012,5227,68238.654
20แม่แตง4,20110,9886,78738.234
21ดอยสะเก็ด4,14611,5657,41935.854
22แม่อาย3,1638,8985,73535.554
23อมก๋อย2,8659,2056,34031.123
24แม่ออน1,0773,5382,46130.443
25เมืองเชียงใหม่4,85416,15411,30030.053
26พิเศษ1,89412,82810,93414.761
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04