CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ดอยเต่า3,4254,6421,21773.789
2สารภี10,71516,4685,75365.078
3สะเมิง2,7394,2531,51464.408
4พร้าว4,6287,3642,73662.857
5กัลยาณิวัฒนา1,3242,12480062.347
6แม่แจ่ม6,83711,2444,40760.817
7แม่วาง3,4665,7672,30160.107
8แม่ริม9,99316,9246,93159.057
9ดอยหล่อ2,4984,4361,93856.317
10จอมทอง6,59211,7725,18056.007
11ฮอด4,6418,3613,72055.516
12สันทราย12,22824,33912,11150.246
13สันป่าตอง6,23612,6336,39749.366
14เชียงดาว4,2358,7944,55948.166
15เวียงแหง9782,3101,33242.345
16ไชยปราการ2,3966,1273,73139.114
17หางดง6,29116,1849,89338.874
18ฝาง4,44211,7677,32537.754
19แม่แตง4,09410,9626,86837.354
20แม่อาย2,9728,9655,99333.154
21อมก๋อย2,8579,1836,32631.113
22แม่ออน1,0703,5272,45730.343
23ดอยสะเก็ด3,35811,5208,16229.153
24เมืองเชียงใหม่4,61216,21111,59928.453
25สันกำแพง3,73114,04910,31826.563
26พิเศษ1,83713,65511,81813.451
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41