CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว10,62210,80218098.3314
2สันป่าตอง18,23318,89265996.5114
3แม่แตง14,63415,7681,13492.8113
4ดอยเต่า5,6646,14347992.2013
5ไชยปราการ7,6488,32567791.8712
6แม่ออน4,2894,87858987.9311
7แม่วาง6,8567,80594987.8411
8จอมทอง14,17816,2072,02987.4811
9กัลยาณิวัฒนา2,2142,53131787.4811
10ฮอด9,22110,7941,57385.4311
11ดอยสะเก็ด14,02516,4982,47385.0111
12ดอยหล่อ5,3276,32399684.2511
13ฝาง13,04716,3923,34579.599
14เวียงแหง2,2532,92867576.959
15แม่ริม16,74122,6015,86074.079
16สันทราย23,82532,4618,63673.409
17แม่แจ่ม9,95413,6093,65573.149
18อมก๋อย8,06511,0813,01672.789
19หางดง15,35921,7806,42170.528
20สะเมิง3,7085,3851,67768.868
21สันกำแพง13,46819,8896,42167.728
22สารภี14,89522,9838,08864.818
23เมืองเชียงใหม่12,33221,3599,02757.747
24เชียงดาว6,82611,8425,01657.647
25แม่อาย6,81712,1785,36155.986
26พิเศษ1,13619,22718,0915.910
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41