CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว10,62510,80818398.3114
2สันป่าตอง18,25418,89464096.6114
3ดอยเต่า5,7016,10640593.3713
4แม่แตง14,77715,8471,07093.2513
5กัลยาณิวัฒนา2,3382,53519792.2313
6ไชยปราการ7,7468,45070491.6712
7ดอยหล่อ5,7276,34161490.3212
8ฮอด9,62510,8051,18089.0812
9แม่ออน4,3604,90054088.9812
10แม่วาง6,9397,83389488.5912
11ดอยสะเก็ด14,56816,5571,98987.9911
12จอมทอง14,23916,2392,00087.6811
13ฝาง13,53816,4502,91282.3010
14หางดง17,39321,8544,46179.599
15แม่ริม17,89822,7874,88978.549
16สันทราย25,47932,8477,36877.579
17เวียงแหง2,2562,93267676.949
18แม่แจ่ม10,29013,6593,36975.339
19สะเมิง4,0565,3971,34175.159
20อมก๋อย8,09811,1013,00372.959
21แม่อาย8,47412,1883,71469.538
22สันกำแพง13,54219,9806,43867.788
23สารภี15,44423,0357,59167.058
24เมืองเชียงใหม่13,07321,7508,67760.117
25เชียงดาว6,94911,8694,92058.557
26พิเศษ1,18219,23918,0576.140
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41