CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว20,27920,62034198.3514
2ไชยปราการ14,45914,92947096.8513
3สันป่าตอง35,21536,5191,30496.4313
4แม่แจ่ม23,66924,7361,06795.6912
5เวียงแหง5,1975,47227594.9712
6ดอยสะเก็ด27,46529,1151,65094.3312
7แม่ออน8,8629,43857693.9011
8สันกำแพง30,55632,5802,02493.7911
9จอมทอง27,38529,2131,82893.7411
10แม่วาง12,95813,90995193.1611
11ดอยหล่อ9,1269,81468892.9911
12ฮอด18,16819,5721,40492.8311
13กัลยาณิวัฒนา3,9264,24932392.4011
14ดอยเต่า10,84111,8851,04491.2210
15หางดง30,87934,4623,58389.609
16ฝาง29,46833,6354,16787.619
17สารภี35,11740,6105,49386.479
18เชียงดาว20,39024,1553,76584.419
19แม่แตง22,90928,6495,74079.968
20แม่ริม30,24438,9148,67077.728
21สันทราย43,69656,87013,17476.838
22แม่อาย16,84122,0135,17276.508
23สะเมิง7,53110,6133,08270.967
24อมก๋อย11,51619,1907,67460.016
25เมืองเชียงใหม่11,42438,98827,56429.303
26พิเศษ5,53842,38936,85113.061
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46