CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1กัลยาณิวัฒนา2002404083.3312
2ไชยปราการ1,8612,28942881.3012
3ฮอด1,4732,04256972.1411
4ดอยเต่า1,4592,03257371.8011
5สันป่าตอง4,4106,1721,76271.4511
6สะเมิง59585425969.6711
7พร้าว2,3193,3941,07568.3311
8แม่แจ่ม1,1491,74059166.0310
9แม่แตง2,6974,3931,69661.3910
10เวียงแหง34958123260.0710
11จอมทอง3,0265,1232,09759.079
12ฝาง2,5614,4021,84158.189
13สันทราย4,0647,1073,04357.189
14หางดง3,2805,9642,68455.009
15แม่ออน6911,26257154.759
16แม่วาง9491,73578654.709
17ดอยหล่อ1,3592,5991,24052.298
18แม่อาย1,5123,0511,53949.568
19สารภี2,5885,2442,65649.358
20ดอยสะเก็ด2,1444,4742,33047.927
21แม่ริม2,3385,0922,75445.927
22สันกำแพง1,6124,9843,37232.345
23พิเศษ1,2775,0833,80625.124
24เมืองเชียงใหม่9834,2493,26623.133
25เชียงดาว2592,8482,5899.091
26อมก๋อย88638550.930
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04