CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ไชยปราการ1,8142,24843480.6912
2ฮอด1,4532,00555272.4711
3พร้าว2,3343,32599170.2011
4สันป่าตอง4,2106,0321,82269.7911
5แม่แจ่ม1,0371,63259563.5410
6กัลยาณิวัฒนา1462358962.1310
7แม่แตง2,6774,3141,63762.0510
8ดอยเต่า1,1772,00783058.649
9แม่วาง8961,71181552.378
10ดอยหล่อ1,2852,5471,26250.458
11ฝาง2,1494,5712,42247.017
12จอมทอง2,3735,0922,71946.607
13ดอยสะเก็ด1,9114,3752,46443.687
14สะเมิง32084152138.056
15แม่ริม1,6404,7903,15034.245
16สันทราย2,3016,9154,61433.285
17หางดง1,9255,7973,87233.215
18สันกำแพง1,4424,8733,43129.594
19สารภี1,1135,1083,99521.793
20เมืองเชียงใหม่8154,1013,28619.873
21พิเศษ8104,7933,98316.902
22เชียงดาว1582,7202,5625.810
23แม่อาย1793,0962,9175.780
24แม่ออน671,2411,1745.400
25เวียงแหง105665561.770
26อมก๋อย88418330.950
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41