CMBIS ระดับจังหวัด

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-19 06:52:14
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ไชยปราการ1,8722,25538383.0212
2กัลยาณิวัฒนา1942394581.1712
3ฮอด1,4832,01953673.4511
4ดอยเต่า1,4492,01856971.8011
5สันป่าตอง4,2896,0701,78170.6611
6พร้าว2,3303,3431,01369.7011
7แม่แจ่ม1,1081,66055266.7510
8แม่แตง2,6834,3421,65961.7910
9ดอยหล่อ1,3622,5631,20153.148
10แม่วาง9091,71280353.108
11ฝาง2,2184,4002,18250.418
12จอมทอง2,4695,1032,63448.388
13ดอยสะเก็ด1,9534,4002,44744.397
14หางดง2,5845,8233,23944.387
15สันทราย3,0626,9833,92143.857
16สะเมิง34584750240.736
17แม่ริม1,9174,8532,93639.506
18สันกำแพง1,5464,8933,34731.605
19พิเศษ1,2474,9513,70425.194
20สารภี1,1385,1564,01822.073
21เมืองเชียงใหม่8764,1273,25121.233
22เชียงดาว1962,7912,5957.021
23แม่อาย1803,1182,9385.770
24แม่ออน681,2581,1905.410
25เวียงแหง105665561.770
26อมก๋อย88458370.950
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04