CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ฮอด4750394.0014
2พร้าว4954590.7413
3สันทราย1111241389.5213
4แม่แจ่ม1111261588.1013
5เมืองเชียงใหม่4147687.2313
6จอมทอง961111586.4913
7แม่วาง5058886.2113
8สันกำแพง75891484.2713
9ไชยปราการ57681183.8212
10แม่อาย1071282183.5912
11สันป่าตอง4251982.3512
12ดอยเต่า3745882.2212
13ฝาง1401733380.9212
14แม่แตง821022080.3912
15ดอยหล่อ2329679.3112
16แม่ออน1924579.1712
17สารภี49621379.0312
18หางดง60771777.9212
19ดอยสะเก็ด53691676.8112
20กัลยาณิวัฒนา2938976.3212
21เชียงดาว1121604870.0011
22แม่ริม1171715468.4211
23อมก๋อย1922909866.2110
24สะเมิง25381365.7910
25เวียงแหง1524962.5010
26พิเศษ20684829.414
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41