CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว8692693.4814
2เมืองเชียงใหม่8086693.0214
3ฮอด1131251290.4013
4สันทราย1892102190.0013
5แม่แจ่ม2222543287.4013
6แม่อาย2052393485.7713
7กัลยาณิวัฒนา71831285.5413
8ฝาง2863385284.6213
9ดอยสะเก็ด1021211984.3013
10สันป่าตอง881061883.0212
11จอมทอง1822224081.9812
12แม่แตง1571923581.7712
13ไชยปราการ1091342581.3412
14สารภี901112181.0812
15แม่วาง1061312580.9212
16แม่ออน59731480.8212
17ดอยเต่า66841878.5712
18ดอยหล่อ50641478.1312
19หางดง1211573677.0712
20สันกำแพง1041373375.9111
21สะเมิง59822371.9511
22แม่ริม2433389571.8911
23เวียงแหง27381171.0511
24เชียงดาว2173089170.4511
25อมก๋อย35952216368.7711
26พิเศษ481449633.335
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04