CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ฮอด5255394.5514
2เมืองเชียงใหม่4346393.4814
3แม่ออน2729293.1014
4สันทราย1261361092.6514
5แม่วาง5762591.9413
6พร้าว5056689.2913
7แม่แจ่ม1321481689.1913
8สันป่าตอง4754787.0413
9จอมทอง1051211686.7813
10ดอยเต่า4654885.1913
11ไชยปราการ65771284.4213
12แม่อาย1111322184.0913
13สันกำแพง77931682.8012
14ฝาง1531883581.3812
15แม่แตง861062081.1312
16ดอยสะเก็ด60741481.0812
17สารภี51631280.9512
18กัลยาณิวัฒนา3442880.9512
19หางดง67851878.8212
20ดอยหล่อ2633778.7912
21เชียงดาว1191664771.6911
22แม่ริม1261765071.5911
23สะเมิง29431467.4410
24อมก๋อย22433310967.2710
25เวียงแหง15251060.0010
26พิเศษ22664433.335
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41