CMBIS ระดับจังหวัด

หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว6469592.7513
2เมืองเชียงใหม่4751492.1613
3แม่ออน3438489.4713
4สันป่าตอง6574987.8413
5ดอยเต่า5462887.1013
6ฮอด61711085.9212
7แม่วาง64751185.3312
8สันทราย1431682585.1212
9กัลยาณิวัฒนา3946784.7812
10ฝาง1892233484.7512
11ไชยปราการ80971782.4712
12หางดง841021882.3512
13แม่แจ่ม1451803580.5612
14ดอยหล่อ3645980.0012
15จอมทอง1371723579.6512
16แม่แตง1051322779.5512
17สารภี58741678.3811
18สันกำแพง841082477.7811
19แม่อาย1241603677.5011
20ดอยสะเก็ด63872472.4111
21แม่ริม1462055971.2210
22เชียงดาว1401975771.0710
23เวียงแหง1927870.3710
24สะเมิง39561769.6410
25อมก๋อย22838215459.699
26พิเศษ12756316.002
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41