CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1แม่วาง4004626286.5811
2พร้าว4395369781.9010
3ดอยเต่า3554347981.8010
4ดอยหล่อ1862284281.5810
5ฮอด57971013181.5510
6สะเมิง3414218081.0010
7ไชยปราการ53766312681.0010
8กัลยาณิวัฒนา2933677479.849
9แม่ริม68086318378.799
10สันทราย71791419778.459
11สันป่าตอง57473215878.429
12สันกำแพง51265814677.819
13ดอยสะเก็ด43456112777.369
14หางดง61880518776.779
15แม่แตง60681420874.459
16สารภี40154814773.189
17อมก๋อย1,1921,64545372.469
18ฝาง8411,18033971.278
19เวียงแหง26837811070.908
20แม่ออน1682376970.898
21แม่แจ่ม8711,23336270.648
22จอมทอง7061,01230669.768
23เมืองเชียงใหม่30443613269.728
24แม่อาย7291,13640764.178
25เชียงดาว7241,16444062.207
26พิเศษ8654345715.841
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41