CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1สันป่าตอง1,0391,1117293.5214
2แม่แตง1,1321,2269492.3314
3ดอยเต่า5556196489.6613
4พร้าว7538408789.6413
5แม่ออน3293764787.5013
6แม่วาง61673011484.3813
7แม่ริม1,2161,45624083.5213
8ดอยสะเก็ด77793615983.0113
9สะเมิง57970712881.9013
10สารภี75993017181.6113
11ฮอด9041,10820481.5913
12หางดง1,0761,32324781.3313
13จอมทอง1,1241,45433077.3012
14เมืองเชียงใหม่57774817177.1412
15ดอยหล่อ2743649075.2712
16สันกำแพง7841,06327973.7512
17เวียงแหง36048912973.6212
18ไชยปราการ7171,04232568.8111
19แม่แจ่ม1,2511,87562466.7211
20สันทราย1,1201,69557566.0811
21อมก๋อย1,4902,28079065.3511
22กัลยาณิวัฒนา29345115864.9711
23แม่อาย9201,57965958.2610
24ฝาง7311,72299142.458
25เชียงดาว7461,7961,05041.548
26พิเศษ521,3731,3213.790
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41