CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1สันป่าตอง1,0411,1056494.2114
2แม่แตง1,1471,2308393.2514
3ไชยปราการ9591,0408192.2114
4พร้าว7638337091.6014
5ดอยเต่า5636185591.1014
6สารภี82392310089.1713
7เวียงแหง4364905488.9813
8แม่ออน3273744787.4313
9หางดง1,1171,31419785.0113
10แม่วาง61772811184.7513
11แม่ริม1,2271,45723084.2113
12ดอยหล่อ3093675884.2013
13ดอยสะเก็ด78393515283.7413
14สะเมิง58570712282.7413
15ฮอด9021,10620481.5613
16จอมทอง1,1681,45128380.5013
17สันกำแพง8281,06223477.9712
18เมืองเชียงใหม่57474617276.9412
19แม่แจ่ม1,3891,87748874.0012
20กัลยาณิวัฒนา33345011774.0012
21สันทราย1,2081,69548771.2712
22แม่อาย1,0441,57052666.5011
23อมก๋อย1,4962,28478865.5011
24เชียงดาว9851,80582054.5710
25ฝาง7821,71393145.659
26พิเศษ561,3681,3124.090
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41