CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว207215896.2813
2แม่ริม3043181495.6012
3สันทราย3443662293.9911
4กัลยาณิวัฒนา139148993.9211
5ไชยปราการ2242391593.7211
6ดอยสะเก็ด2372551892.9411
7สันป่าตอง2512722192.2811
8แม่วาง1882041692.1611
9ฝาง4865435789.509
10หางดง2843183489.319
11แม่อาย4234745189.249
12แม่แตง3403854588.319
13ดอยเต่า1421611988.209
14ฮอด2362683288.069
15แม่แจ่ม4234856287.229
16ดอยหล่อ74851187.069
17เชียงดาว4324976586.929
18อมก๋อย69079710786.579
19เมืองเชียงใหม่1481722486.059
20สะเมิง1461722684.889
21เวียงแหง1481752784.579
22จอมทอง3634357283.459
23สารภี1461914576.448
24แม่ออน771012476.248
25สันกำแพง14427112753.145
26พิเศษ171048716.351
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04