CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว1521520100.0015
2ฮอด221225498.2214
3กัลยาณิวัฒนา7780396.2513
4แม่วาง139145695.8612
5สันป่าตอง202211995.7312
6ดอยเต่า112117595.7312
7แม่แตง2222341294.8712
8สันทราย3473661994.8112
9ฝาง3123423091.2310
10แม่แจ่ม3523883690.7210
11เมืองเชียงใหม่1271401390.7110
12แม่ออน7078889.749
13ไชยปราการ1882183086.249
14ดอยสะเก็ด1651953084.629
15อมก๋อย4305108084.319
16จอมทอง2512984784.239
17เวียงแหง79951683.169
18ดอยหล่อ47571082.469
19เชียงดาว3003676781.749
20แม่อาย2172685180.978
21สะเมิง1211502980.678
22สันกำแพง1462076170.537
23แม่ริม1962899367.827
24หางดง1832718867.537
25สารภี1181907262.116
26พิเศษ2518415913.591
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41