CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1ฮอด352353199.7214
2พร้าว254259598.0714
3ดอยสะเก็ด304312897.4413
4แม่วาง228236896.6113
5สันทราย5605832396.0513
6กัลยาณิวัฒนา141147695.9212
7สันป่าตอง3473631695.5912
8ดอยเต่า1982081095.1912
9เวียงแหง168177994.9212
10แม่ออน124131794.6612
11แม่แตง3653922793.1111
12สะเมิง2282461892.6811
13เมืองเชียงใหม่2152341991.8810
14แม่แจ่ม5826355391.6510
15ฝาง5926526090.8010
16ไชยปราการ3103493988.839
17แม่ริม4425015988.229
18หางดง3864405487.739
19แม่อาย4405046487.309
20จอมทอง4455167186.249
21อมก๋อย69480611286.109
22ดอยหล่อ1051221786.079
23เชียงดาว4875869983.119
24สารภี2273128572.768
25สันกำแพง25736010371.397
26พิเศษ5129824717.111
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04