CMBIS ระดับจังหวัด

เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
ลำดับ อำเภอ ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
#ampurnameผลงานเป้าหมายส่วนขาดkpi_scorepoint
1พร้าว174176298.8614
2ฮอด247253697.6313
3สันป่าตอง232241996.2713
4กัลยาณิวัฒนา8690495.5612
5สันทราย3763951995.1912
6ดอยเต่า134141795.0412
7แม่แตง2532701793.7011
8สะเมิง1561681292.8611
9แม่แจ่ม4054403592.0511
10แม่วาง1471601391.8810
11เมืองเชียงใหม่1401541490.9110
12ฝาง3553913690.7910
13แม่ออน7988989.779
14ไชยปราการ2112433286.839
15ดอยสะเก็ด1882213385.079
16จอมทอง2953495484.539
17ดอยหล่อ59701184.299
18เวียงแหง971161983.629
19อมก๋อย4805749483.629
20แม่อาย2603145482.809
21เชียงดาว3223997780.708
22แม่ริม2423339172.678
23สันกำแพง1732426971.497
24หางดง2022989667.797
25สารภี1412157465.587
26พิเศษ3021518513.951
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41