CMBIS ตัวชี้วัด

การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%) อำเภอ พร้าว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05923รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว1,3401,3511199.1914.00
05924รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ อำเภอ พร้าว1,7851,8092498.6714.00
05925รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว1,1401,141199.9114.00
05926รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว1,3051,3171299.0914.00
05927รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ พร้าว1,6151,6412698.4214.00
05928รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว1,1961,199399.7514.00
05930รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว1,3711,3851498.9914.00
05931รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว1,2391,241299.8414.00
05932รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว467476998.1114.00
05934รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว549553499.2814.00
05935รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว1,1511,1611099.1414.00
05936รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว987996999.1014.00
21566รพ.สต.บ้านสามลี่ อำเภอ พร้าว350353399.1514.00
05922รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พร้าว6927162496.6513.00
05929รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว1,2281,2704296.6913.00
05933รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว2,1012,1444397.9913.00
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง อำเภอ พร้าว1,1191,1442597.8113.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04