CMBIS ตัวชี้วัด

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%) อำเภอ พร้าว

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
05922รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พร้าว1111463576.0312.00
05924รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ อำเภอ พร้าว2212654483.4012.00
05925รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว1511984776.2612.00
05923รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว1612226172.5211.00
05933รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว2393208174.6911.00
05935รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว1131655268.4811.00
05926รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอ พร้าว18028010064.2910.00
05927รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ พร้าว2063039767.9910.00
05928รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ อำเภอ พร้าว1482389062.1810.00
05930รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว1642639962.3610.00
05931รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว1171907361.5810.00
05932รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อำเภอ พร้าว721103865.4510.00
05934รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว52782666.6710.00
05936รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอ พร้าว1101625267.9010.00
99910ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง อำเภอ พร้าว1221866465.5910.00
05929รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอ พร้าว1262199357.539.00
21566รพ.สต.บ้านสามลี่ อำเภอ พร้าว23391658.979.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04