CMBIS ตัวชี้วัด

เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%) อำเภอ สารภี

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
รหัสหน่วยงาน หน่วยงาน ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ คะแนน
hcodehnamekpi_resultkpi_targetkpi_misspercentkpi_score
06017รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง อำเภอ สารภี21210100.0015.00
06018รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก อำเภอ สารภี10100100.0015.00
06021รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว อำเภอ สารภี990100.0015.00
06022รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอ สารภี12120100.0015.00
06014รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอ สารภี1718194.4412.00
06023รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย อำเภอ สารภี1718194.4412.00
06016รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน อำเภอ สารภี1214285.719.00
14461รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอ สารภี1315286.679.00
06020รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอ สารภี912375.008.00
06024รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง อำเภอ สารภี1114378.578.00
13994รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู อำเภอ สารภี810280.008.00
06015รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอ สารภี716943.754.00
99758ศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.สารภี อำเภอ สารภี4221818.182.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04