ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ 1,09874680500100116.670010
รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ 15859968800100111.111000
รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย 1,0054714810000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ 675361370201001100.001000
รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ 710591271500700758.337000
รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง 4556626820000000.000000
รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง 5278408400000000000
รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง 761411510000000.000000
รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง 7905305300000000000
รพ.สต.บ้านแกน้อย 4721321520000000.000000
โรงพยาบาลเชียงดาว 2,2849179870000000.000000
รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง 7416446840000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง 4474024220000000.000000
โรงพยาบาลเชียงดาว 2,3029269860000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย 4951511610000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง 7125205200000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง 842112210000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง 4907907900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง 4326116210000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ 715581270500700758.337000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย 9634915010000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ 607341350201001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ 1,11473679500100116.670010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ 15356864700100112.501000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง 5114714810000000.000000
โรงพยาบาลเชียงดาว 2,2528969560000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกน้อย 5321611710000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย 9334414510000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ 547351360201001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ 732581270500700758.337000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง 4386016110000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง 5568108100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง 971912010000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง 7325305300000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ 17653861700100112.501000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ 1,12770676500100116.670010
 26,138.001,915.00122.002,037.0092.006.000.0030.000.000.0030.00 27.000.003.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04