ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง 661584620004014100.000040
รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก 57847249110100150.000100
รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล 91061364110200266.671100
รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ 1,12491495320100125.001000
รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง 1,229982100130100150.000100
รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า 741581590201001100.000100
รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง 63220200000000000
รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ 977771087320700770.002410
รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย 22432335100101266.670200
รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง 4765005001000000000
รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง 572341350001001100.000010
รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล 1,76215411550101011100.000100
รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล 5063803802000000000
รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก 6453103101000000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน 799136131491030300323.080120
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน 77913611147830300327.270120
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา 500000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก 6523203201000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล 5193803802000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล 1,72715811590101011100.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง 567351360001001100.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง 4825105101000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย 23932335100101266.670200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล 88561364110200266.671100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ 1,08895499330100125.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง 1,2021012103130100150.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า 716591600201001100.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง 63220200000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ 977801090330700770.002410
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก 57249251110100150.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง 657594630004014100.000040
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา 1020200000000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน 76213411145820300327.270120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก 6503003001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล 5333914012000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลอินทขิล 1,77015411550101011100.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง 585331340001001100.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง 5054904901000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย 23632335100101266.670200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ 99875984320600666.672310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง 65459463100301375.000030
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก 598501510101001100.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่อแล ตำบลช่อแล 847522540002002100.001100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ 1,12793598420100120.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง 1,19797299130100150.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า 698571580201001100.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง 65520200000000000
 35,360.002,913.00127.003,040.0057.0057.000.0067.000.009.0070.00 12.0035.0023.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04