ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย 1,0985325522000000.000000
รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว 8273423620000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว 75652254110101150.000100
รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ 1,3685815911000000.000000
รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง 1,0046266863000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง 8473413510000000.000000
รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน 6644714811000000.000000
รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน 499221230001001100.001000
รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง 5703734030000000.000000
รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง 3832202200000000000
โรงพยาบาลแม่อาย 8015525721000000.000000
โรงพยาบาลแม่อาย 7955625821000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง 3742702700000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง 5613734030000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน 471241250001001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน 5894814911000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง 8383413510000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง 9776456952000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ 1,3596316411000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว 72455257110101150.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว 8023523720000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย 1,1295956452000000.000000
โรงพยาบาลแม่อาย 8095625821000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน 488231240001001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง 5713333630000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง 3832702700000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง 9013313410000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน 5924714811000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง 9906456951000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ 1,3606216311000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว 69451253110101150.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว 8673333630000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย 1,1375646042000000.000000
 26,228.001,463.0067.001,530.0061.0024.000.006.000.003.006.00 3.003.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04