ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง 32324529210300360.003000
รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม 5454414510000000.000000
รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ 85073780300400457.143100
รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย 4563403400000000000
รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย 6353333630000000.000000
รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง 8455315414000000.000000
รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ 5724915010000000.000000
รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก 60669776310400457.142200
รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก 6914344741000000.000000
รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน 54338341100200266.672000
รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน 2422002000000000000
รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง 956175067491010012.001000
รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง 2593603601000000000
รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด 591562580102002100.002000
รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด 4564154650000000.000000
รพ.สต.บ้านสามลี่ 11560600000000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง 42637239100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ 12270700000000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง 41439241100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด 4654154650000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด 583542560102002100.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง 2583403401000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง 959175269501020023.852000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน 2502102100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน 54038341100200266.672000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก 68344549410100120.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย 6223533830000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง 32023528210300360.003000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม 5554514610000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก 60868775310400457.142200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ 5474915010000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง 8285515613000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย 4593403400000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ 84573780300400457.143100
ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง 40339241100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามลี่ 13690900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด 4784044440000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด 582522540102002100.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง 2643303301000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง 977185371511020023.772000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน 2512102100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน 57437340100200266.672000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก 68945348200100133.331000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก 61567875210600675.002400
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ 5434514610000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง 8135615713000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย 6233323520000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปิด ตำบลสันทราย 4973603600000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ 85075883400400450.003100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม 59944246100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง 32821526210300360.003000
 27,391.002,021.00279.002,300.00221.0027.000.0058.000.000.0058.00 47.0011.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04