ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า 81311628144280000000.000000
รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง 895977104510200228.572000
รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว 662105711272000000.000000
รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง 1,38515111162910200218.180200
รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า 8706076772000000.000000
รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า 7058218310000000.000000
รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม 411611620001001100.001000
รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม 3706816910000000.000000
รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม 4656266860000000.000000
รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง 1,25911513128610700753.857000
รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก 62193396200100133.331000
รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก 8161044108230101250.001100
รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม 89178785500201228.572000
รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง 45870575300200240.002000
รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง 4927817910000000.000000
รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน 1,1806626823000000.000000
โรงพยาบาลสันป่าตอง 1,3861839192450302555.562210
รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม 56565267110100150.001000
รพ.สต.บ้านสันห่าว 72770777210500571.433110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว 72171778210500571.433110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม 56066268110100150.001000
โรงพยาบาลสันป่าตอง 1,1681748182450202450.002200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน 1,1726726923000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า 6938118210000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม 398621630001001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม 3566806800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม 4696557050000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง 1,24211313126610700753.857000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก 62293295100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก 7761044108230101250.001100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม 87373780500201228.572000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง 45072577300200240.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง 4797717810000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า 8656477172000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง 1,39614610156910100110.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว 629103610962000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง 8641017108510200228.572000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า 80011527142270000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันห่าว 72675782220500571.433110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม 55265267110100150.001000
โรงพยาบาลสันป่าตอง 1,1511678175450202450.002200
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน 1,1606216313000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง 4847817910000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง 44271576300200240.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม 88173780500201228.572000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก 64290292100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก 7821024106230101250.001100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง 1,23210714121610800857.148000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ตำบลบ้านแม 4475946340000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม 3576806800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม 376601610001001100.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า 6897617711000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า 8386176872000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว 642102610862000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง 1,3431359144810100111.110100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง 8681026108410200233.332000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า 80211025135250000000.000000
 43,918.005,102.00347.005,449.00260.0062.000.0078.000.0012.0087.00 67.0016.004.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04