ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง 1,0456456950000000.000000
รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย 1,8021396145510100116.671000
รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร 91573578400100120.001000
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง 1,15814113154131000000.000000
รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา 5695576270000000.000000
รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง 4522622820000000.000000
รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง 3191001000000000000
รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม 1,7428812100610501650.005100
รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก 662115011500000000000
รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก 90615510165101000000.000000
รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ 1,44122324247221020028.332000
รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น 42740343210100133.330010
รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ 1,20390494300100125.001000
รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ 91520424210200250.002000
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร 1,857213722071000000.000000
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร 1,854208721571000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ 91819423210200250.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ 1,18486490300100125.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก 634115011500000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก 886155916491000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ 1,40621822240201020029.092000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น 42439443310100125.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม 1,7399112103610501650.005100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง 3061001000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง 4452512610000000.000000
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง 1,13714013153131000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา 5355075770000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร 89171576400100120.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง 1,0476356850000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย 1,7711356141510100116.671000
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร 1,828192619861000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ 95419423210200250.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก 899146815481000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ 1,383200202201810200210.002000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น 43536440310100125.000010
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ 1,14378482300100125.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก 671110011000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง 4472212310000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง 3041101100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม 1,7199112103600501650.005100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา 5534745140000000.000000
สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง 1,15313213145131000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร 87765671500100116.671000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย 1,8781396145510100116.671000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง 1,1086446840000000.000000
 45,942.004,229.00293.004,522.00251.0023.000.0039.000.003.0042.00 36.003.003.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04