ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า 28830232100100150.001000
รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า 3551611712000000.000000
รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า 6032102100000000000
รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา 56333235110100150.001000
รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน 9213403401000000000
รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง 8132902900000000000
รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง 36026228110001150.001000
โรงพยาบาลดอยเต่า 5743103100000000000
โรงพยาบาลดอยเต่า 5993303300000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง 37128230110001150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง 8222902900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน 9263403401000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา 55635237110100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า 6202402400000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า 3472012112000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า 28330232100100150.001000
โรงพยาบาลดอยเต่า 5983303301000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง 38530232110001150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง 8413003000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อย ตำบลบงตัน 9193403400000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า 31731233100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลดอยเต่า 3481811911000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า 6262202200000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา 56436238100100150.001000
 13,599.00687.0021.00708.0012.0013.000.006.000.003.009.00 9.000.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04