ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง 46370700000000000
รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง 422921121000000.000000
รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น 50310100000000000
รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง 35300001000000000
รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง 26900000000000000
รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง 6241001000000000000
รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน 6311321520000000.000000
โรงพยาบาลอมก๋อย 9476106100000000000
รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย 6901511612000000.000000
รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น 2461531830000000.000000
รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน 44490900000000000
รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 12100000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น 2341431730000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน 46490900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว 12200000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย 7161611712000000.000000
โรงพยาบาลอมก๋อย 9485705700000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน 5821321520000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง 25600000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง 6211101100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง 36000001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น 50910100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง 429921121000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง 42060600000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย 7361511612000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น 2481431730000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูม ตำบลนาเกียน 4941001000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งต้นงิ้ว 13300000000000000
โรงพยาบาลอมก๋อย 1,0075805800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน 6051521720000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง 6331101100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง 25600000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง 36000001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น 50000000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง 42960600000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบลาน ตำบลยางเปียง 4601221421000000.000000
 17,235.00417.0024.00441.0024.0012.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04