ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ 1,5679229421000000.000000
รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น 1,0597918012000000.000000
รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น 8795736030000000.000000
รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ 1,43767269100100150.001000
รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว 5222923121000000.000000
รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว 1060600000000000
รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว 5814404400000000000
โรงพยาบาลไชยปราการ 8464904900000000000
รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว 2221001000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว 2521001000000000000
โรงพยาบาลไชยปราการ 8614804800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลหนองบัว 5764304300000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว 1480800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว 5273123321000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น 1,0788018112000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ 1,40963265100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น 8545836130000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ ตำบลปงตำ 1,5529229422000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว 27680800000000000
โรงพยาบาลไชยปราการ 8464604600000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปง ตำบลหนองบัว 5784104100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว 1980800000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น 1,1468108102000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น 8425826020000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ 1,42866268100100150.001000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว 5202923121000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตำ ตำบลปงตำ 1,5708929122000000.000000
 21,471.001,292.0028.001,320.0025.0014.000.003.000.000.003.00 3.000.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04