ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ 5236997891000000.000000
รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้ 51075580400001120.000100
รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง 574535580004015100.003200
รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน 8694004001000000000
รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน 692671178410601763.646100
รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา 86774781300202457.141300
โรงพยาบาลแม่วาง 1,0688108102000000000
รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา 6076927120000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา 6066927120000000.000000
โรงพยาบาลแม่วาง 1,0617807801000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเปา ตำบลดอนเปา 85872779300202457.141300
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน 701681179410601763.646100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน 9104004001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง 563536590006006100.005100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้ 49573679500001116.670100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ 5166897791000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา 6256726920000000.000000
โรงพยาบาลแม่วาง 1,0507717811000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเปา ตำบลดอนเปา 84566773300202457.141300
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน 732701282410701866.677100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน 9423903900000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง 553525570005005100.004100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้ 50377582400001120.000100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้ 5076497391000000.000000
 17,177.001,561.00121.001,682.0068.0012.000.0040.000.0013.0053.00 34.0019.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04