ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ 6104614712000000.000000
รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว 1,0803413511000000.000000
รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม 1,1067117214000000.000000
รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข 7706436731000000.000000
รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ 5082322520000000.000000
รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ 6055905901000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ 6106006001000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ 5012422620000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ 6034614712000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว 1,0653403401000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม 1,0876616714000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข 7715936231000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ 5082412510000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ 6085905901000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ 6684814912000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ตำบลสองแคว 1,0483603601000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม 1,1066516614000000.000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข 7615635931000000.000000
 14,015.00874.0021.00895.0021.0027.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04