ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำใส้ใหญ่ระดับหน่วยบริการ

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-10-24 10:00:35
หน่วยบริการ จำนวนสิทธิ UC
อายุ 50-70 ปี
การตรวจ Fittest Fittest Positive
ยังไม่ได้ทำ Colonoscope
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล Fittest Positive
Colonoscope
แต่ยังไม่มีผล diagnosis 
การตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive) ผลการตรวจ Colonoscope (กลุ่ม Fittest Positive)
ปกติ
1B0060
ผิดปกติ
1B0061
รวม Colonoscope
4523
Colonoscope
with Polypectomy 4542
Colonoscope
with biopsy
4525
รวม ร้อยละ Normal
Z12.1
Polyp of colon
K63.5
NonPolyp
K57.3, K51 
Colorectal
C18-C20
hosnameall_uc1B00601B0061total_fitbcdcscspcsbcs_totalColono_rateDx_normaldx_poly_of_colondx_non_polypdx_ca
รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ 23400000000000000
รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด 34043346120200266.670020
รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง 48810100000000000
โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2158912101910300325.002100
รพ.สต.บ้านแม่ตะละ 1461301300000000000
โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2328812100910300325.002100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะละ 1491101100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง 51810100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด 36540343120200266.670020
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ 23900000000000000
โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2498812100910300325.002100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ตะละ 1591001000000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด 37438341110200266.670020
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง 52510100000000000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ 24800000000000000
 4,481.00423.0045.00468.0030.008.000.0015.000.000.0015.00 6.003.006.000.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-02-11 02:59:25
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04