ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

CMBIS : ChiangMai Benchmark Information System
ประมวลผลเสร็จสิ้น 2019-03-18 03:56:22
ใช้เวลาประมวลผลทั้งสิ้น 03:19:04
HDC ประมวลผลครั้งต่อไป 2019-03-20 16:00:00
What's New !!
 

อันดับที่ 1

รพ.สต.บ้านโหล่งปง
อำเภอ แม่แจ่ม

 

อันดับที่ 2

รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง
อำเภอ พร้าว

 

อันดับที่ 3

รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน
อำเภอ ฮอด

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

ตัวชี้วัด เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา พิเศษ
kpi_nameA01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A99
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)86.4986.4696.0587.4287.5087.8480.2883.7890.9568.36100.0098.7792.9697.0681.16100.0092.7582.5194.6474.0792.5089.6684.2189.2993.8823.21
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)80.5680.2189.2780.2581.2586.4974.6578.3883.9253.1197.6797.5387.1494.1276.1296.7784.0667.7891.0744.4488.6173.6873.6875.0080.8514.29
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)86.9692.4884.1079.7081.8284.0074.8670.1876.6354.3092.5987.2587.2391.8583.1295.8984.0973.5991.1825.7181.4475.00100.0097.3088.896.58
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)73.1279.2682.8479.5280.5473.6974.7484.7868.9356.4885.4782.7682.5987.9763.3086.8780.3474.2769.9462.8783.8276.3382.7685.1184.7824.66
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)77.1769.4969.0975.2185.1771.4070.5693.7872.8949.4176.6586.7192.7682.1664.2081.9183.5363.7888.2864.2596.6146.0394.0568.3873.336.44
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)77.6681.0285.0790.6795.9794.0188.3574.7792.3476.4287.2290.0686.9692.0375.5293.3764.1373.2372.3494.3290.5887.8577.9497.8392.960.64
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)56.9975.1293.3990.1398.6892.6890.7879.4994.5477.7887.4094.2189.7790.0082.7993.9493.1477.0784.0088.0092.2687.7480.4398.2591.037.74
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)62.7171.2280.2778.3198.9695.7188.2871.8886.1770.5688.6492.3585.7193.4679.1094.7183.6770.9178.0686.0592.2791.7471.4390.2484.515.05
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)64.2979.6295.7474.6494.2196.8990.0070.2779.8358.9385.7192.2790.6889.0979.2995.9587.5080.6190.1293.9793.0294.3789.8698.6181.403.92
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)89.7797.7199.9296.5099.5392.9290.6775.1992.9083.4599.8799.3298.7799.8297.6699.6899.0294.0394.6599.1496.3198.4299.8696.0197.0935.32
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)26.8362.6989.8861.8981.0061.1660.9969.6468.1758.6790.1182.5369.3678.6062.9876.5980.0649.0388.7367.8567.9775.4179.0075.7290.2211.25
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)26.8490.4584.4979.9891.5385.7756.6653.2990.2962.3997.5983.2679.0575.2573.8696.0470.5262.1368.8059.6094.4489.3888.6487.9296.182.59
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)29.2092.0496.6284.9993.9580.9477.9875.2089.3476.7698.4996.3493.0280.1188.6592.7790.2659.5484.7095.6096.3094.1793.2591.5292.5315.56
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)29.3093.7495.6984.4194.3379.9677.7270.9687.6176.5098.3596.4393.7976.8389.6092.8391.2260.0186.4794.9796.8593.1693.9092.9992.4013.06
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)8.6336.7364.991.0132.2168.3827.0543.2355.0658.3145.6259.5142.6062.7729.7447.0953.4668.5127.0616.2252.5355.389.7532.6073.9611.19
CMBIS ระดับจังหวัด

CMBIS ระดับจังหวัด

 

# ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ
kpi_idตัวชี้วัดผลงานเป้าหมายส่วนขาดร้อยละ
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1,8992,20030186.32
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1,7142,18647278.41
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)2,2022,82662477.92
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)13,32417,7744,45074.96
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)22,92232,6099,68770.29
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,5894,37678782.02
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,0564,78873284.71
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,1345,1681,03479.99
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,4865,6171,13179.86
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)52,43556,6044,16992.63
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)191,854292,818100,96465.52
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)261,834371,160109,32670.54
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)414,223528,143113,92078.43
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)513,659652,539138,88078.72
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)31,62878,98947,36140.04
CMBIS ระดับอำเภอ
CMBIS ระดับหน่วยบริการ

CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

 

อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านโหล่งปงแม่แจ่ม14.53
2รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวงพร้าว14.33
3รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวงฮอด14.20
4รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลีฮอด14.07
5รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตอง14.00
6รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดดกัลยาณิวัฒนา14.00
7รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้มพร้าว13.87
8รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.87
9รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.87
10รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึกแม่แจ่ม13.87
11รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋งพร้าว13.82
12รพ.สต.บ้านสันห่าว สันป่าตอง13.80
13รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือฮอด13.67
14รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลีฮอด13.67
15รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวนพร้าว13.64

สรุปรายงาน QOF_62 ระดับจังหวัด

ลำดับ อำเภอ QOF
1.1 2.1 3 4 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
หญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ภายใน 12 สัปดาห์
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
ผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน 
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน
distcodeampurnametarget1.1result1.1percent1.1score1target2.1result2.1percent2.1score2target3result3percent3score3target4result4percent4score4target8.1result8.1percent8.1score5target8.2result8.2percent8.2score6target9.1result9.1percent9.1score7target9.2result9.2percent9.2score8target9.3result9.3percent9.3score9
01เมืองเชียงใหม่36,15110,97030.34032,7039,87030.180805670.00317,7624,79927.02015,89810,01462.99033924873.16483869883.29369819628.08519616081.635
02จอมทอง26,82825,12193.64523,62221,68791.81543634378.67412,6518,29365.55313,3639,79173.27119510955.9021,8791,64487.4941,64446928.53546931667.382
03แม่แจ่ม22,59221,58495.54520,51819,76996.35542737988.76510,9679,72088.6357,8127,48695.83516215293.8352,5942,45094.4552,45096739.47596784587.385
04เชียงดาว21,85118,93586.66417,89915,50986.65435229583.81510,1566,29061.9339,8247,76779.06227022181.8552,4842,27791.6752,27773232.15573255976.374
05ดอยสะเก็ด26,87225,37794.44523,16221,81394.18512110284.30511,6469,54081.92513,78710,76778.10246743492.9351,1841,13595.8651,13529525.99429525285.425
06แม่แตง26,15421,74583.14321,26117,89984.19322114967.42211,6567,14061.26313,51910,87480.43345830867.2531,5181,32887.4841,32837027.86537030883.245
07แม่ริม36,21428,37378.35231,47224,56778.06226918368.03217,28811,14564.47315,93512,94081.20339324261.5831,8341,63489.0941,63453032.44553042179.434
08สะเมิง9,5727,46377.9728,0566,58981.7931399467.6324,3523,06970.5243,9952,48362.150634266.67390586395.36586320023.17320015778.504
09ฝาง30,88727,29688.37425,43622,60388.86435729181.51514,0279,77669.69314,75113,29590.13545744597.3752,2791,98687.1441,98662731.57562753685.495
10แม่อาย20,30815,55276.58216,66812,77676.65235622563.2019,4665,55858.7229,1885,26857.34015310266.6732,0631,58876.9821,58860838.29560848980.435
11พร้าว18,59718,26798.23513,90113,68298.4251149785.0958,1347,42391.26510,24710,16499.19526826097.0151,0701,02595.7951,02524323.71324321387.655
12สันป่าตอง32,88531,86196.89526,93825,86296.01519417891.75515,08512,71384.28518,80917,18591.37589278387.7851,4831,41495.3551,41435725.25435732691.325
13สันกำแพง29,84928,04493.95524,71623,07293.3551289876.56414,1449,82069.43315,22814,17193.06550248195.8251,3651,31196.0451,31146135.16546139285.035
14สันทราย53,61144,46982.95345,88939,29985.64427124991.88526,59321,03479.10422,18221,95198.96588962470.1942,1902,08895.3452,08849223.56349243187.605
15หางดง32,36028,84989.15427,02223,90688.47418213373.08316,0339,89061.69314,07113,61296.74537235896.2451,7371,31575.7121,31535126.69435128581.205
16ฮอด17,81316,57193.03515,85014,65592.46522820188.1658,5246,61477.5947,2816,67091.61514313896.5051,5321,48496.8751,48469146.56569162390.165
17ดอยเต่า10,7729,91892.0759,4188,56390.92516513783.0354,8843,89879.8145,2553,60168.53013110177.10485382096.13582027433.41527423385.045
18อมก๋อย17,47311,01663.05016,32710,20062.47069450072.0538,7034,36650.1725,9353,48358.6901064643.4013,0552,64886.6842,6481,06540.2251,06577072.303
19สารภี37,21332,25586.68432,14727,64686.0041028684.31517,58015,65589.05517,88315,86688.72439020853.3321,07794888.02494812513.19012511088.005
20เวียงแหง5,1464,86794.5854,1213,92095.125785874.3632,5741,87973.0041,7311,68697.405343191.18568053278.24253216831.58516815189.885
21ไชยปราการ13,76413,34196.93511,27210,78795.70516615190.9656,1754,13867.0136,4336,35298.74511411096.4951,2021,14194.9351,14140635.58540631778.084
22แม่วาง12,65711,88193.87510,6339,98093.86514812584.4656,0394,52874.9845,7925,05787.31412111494.21592087695.225876768.680766180.265
23แม่ออน8,6668,16094.1657,2156,74793.515524382.6953,8573,30985.7954,1743,72789.29414413996.53548747296.92547211825.00411811194.075
24ดอยหล่อ8,9798,30192.4557,1046,49391.405594881.3654,2913,21274.8545,0224,96998.94512612498.41545343395.5854339722.403979496.915
25กัลยาณิวัฒนา3,9513,61491.4753,5373,29893.24512711388.9852,0191,87392.7751,1791,15898.225232086.96558457598.46557520034.78520019798.505
99พิเศษ37,9625,43214.31034,6106,21017.9401647143.29018,9602,22611.74019,4338,04241.38028123884.7051,51139626.210396215.30021942.860
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-03-15T14:45:46