ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

CMBIS : ChiangMai Benchmark Information System
ระบบกำลังประมวลผลรายงาน
What's New !!
 

อันดับที่ 1

รพ.สต.บ้านหัวริน
อำเภอ สันป่าตอง

 

อันดับที่ 2

รพ.สต.บ้านโหล่งปง
อำเภอ แม่แจ่ม

 

อันดับที่ 3

รพ.สต.บ้านนาฮ่อง
อำเภอ แม่แจ่ม

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

ตัวชี้วัด เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา พิเศษ
kpi_nameA01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A99
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)83.3382.2295.6287.6880.5690.5785.5980.0091.5262.20100.0096.4391.3095.9280.9597.9686.8979.4391.1170.8392.3187.8086.6795.8392.5020.00
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)77.7871.1192.7079.5677.7890.5781.0863.3384.8545.1295.0094.6485.0791.8475.8193.7570.4963.5891.1145.8389.0670.0073.3383.3381.588.57
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)76.0983.3387.3175.1479.6389.7477.0368.0071.3642.5894.1288.3184.6286.9273.6184.7578.7564.2985.9625.0080.4963.6490.4890.9187.045.45
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)74.9375.1678.0278.3785.1073.3470.0380.4069.0551.7981.5977.8577.3288.0962.2984.5675.3675.3262.1970.4086.5878.4581.7280.9580.8724.91
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)62.5959.1454.9771.7182.4569.0667.1059.6763.8832.5065.3385.6292.3878.0852.6480.1673.3446.8380.9959.1293.0329.0986.9666.5073.275.89
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)98.8986.6393.0890.6792.1697.7997.6778.4989.0874.8896.4392.7694.0897.2475.6096.6980.0082.4578.0593.2494.9687.2196.5589.5896.496.31
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)97.5396.1393.3190.9899.2197.5893.0691.3594.0971.9198.2195.6897.2697.0685.9697.5585.8886.1990.1092.8696.8886.8297.3092.7398.449.92
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)92.9390.6787.9189.7296.9998.3594.4292.3188.2868.2099.0794.9096.6497.9281.5998.4189.2986.1997.5293.1591.9592.6698.4690.2498.215.99
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)82.6990.3195.1280.8795.1297.3794.2388.1287.0060.4199.1592.2294.7895.2280.0095.5886.9983.8493.6295.0094.5696.4991.8096.7793.856.76
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)88.3294.2699.7794.0499.2691.7988.4764.2384.3972.6599.6899.2698.2599.8596.7599.7289.0292.6191.8198.4696.2698.4899.8687.5590.267.13
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)26.1862.2988.6758.3078.6657.5559.4869.2167.4458.0588.8782.1165.0876.4061.3775.3678.7647.5287.1463.0865.5174.0667.8671.4489.6710.78
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)18.0079.4581.0659.6784.2080.6845.2045.3676.1153.4296.4576.5376.0062.5566.7787.8752.3153.2563.1059.5786.7665.4368.4885.7495.201.96
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)19.4281.1096.4962.5287.7062.5270.6655.3580.3272.3195.8891.9991.8163.8179.7284.4656.7653.4878.5095.6093.7593.7169.8691.1189.596.90
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)20.3782.3595.5763.1088.5861.8170.1353.7679.6971.4494.9891.6391.6563.5280.8682.6556.7054.0079.7094.9689.6092.7669.8892.6889.695.31
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)7.7622.4359.300.9829.7364.9618.8240.2640.4547.5423.0255.3635.0351.5025.5644.765.2767.7924.386.6347.5253.724.6917.0073.4410.72
CMBIS ระดับจังหวัด

CMBIS ระดับจังหวัด

 

# ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ
kpi_idตัวชี้วัดผลงานเป้าหมายส่วนขาดร้อยละ
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1,5811,86027985.00
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1,4121,84943776.37
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1,8252,47865373.65
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)10,75414,6733,91973.29
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)20,30832,76012,45261.99
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,2333,71247987.10
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,5774,00042389.43
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,8404,37153187.85
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,9924,75276084.01
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)49,95156,2946,34388.73
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)187,058293,684106,62663.69
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)230,557372,177141,62061.95
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)367,572530,108162,53669.34
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)457,085654,715197,63069.81
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)25,40578,35152,94632.42
CMBIS ระดับอำเภอ
CMBIS ระดับหน่วยบริการ

CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

 

อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตอง14.93
2รพ.สต.บ้านโหล่งปงแม่แจ่ม14.47
3รพ.สต.บ้านนาฮ่องแม่แจ่ม14.33
4รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวงฮอด14.20
5รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดดกัลยาณิวัฒนา14.20
6รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับแม่แจ่ม14.20
7รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลีฮอด13.93
8รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลานดอยสะเก็ด13.87
9รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตอง13.80
10รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝนแม่แจ่ม13.80
11รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อมสันป่าตอง13.73
12รพ.สต.บ้านสันห่าว สันป่าตอง13.67
13รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.67
14รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึกแม่แจ่ม13.60
15รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผากพร้าว13.53

สรุปรายงาน QOF_62 ระดับจังหวัด

ลำดับ อำเภอ QOF
1.1 2.1 3 4 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
ประชากรไทยอายุ 35-74 ปี 
ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
หญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก
ภายใน 12 สัปดาห์
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
ผู้สูงอายุที่ได้รับการตรวจคัดกรอง 
ประเมินสุขภาพตามเกณฑ์
ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง
ได้รับการติดตามเยี่ยมตามเกณฑ์ที่กำหนด
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน 
ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบเด็กสงสัยล่าช้า เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า 
ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วัน
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ คะแนน
distcodeampurnametarget1.1result1.1percent1.1score1target2.1result2.1percent2.1score2target3result3percent3score3target4result4percent4score4target8.1result8.1percent8.1score5target8.2result8.2percent8.2score6target9.1result9.1percent9.1score7target9.2result9.2percent9.2score8target9.3result9.3percent9.3score9
01เมืองเชียงใหม่36,2397,01419.35032,8176,14418.720775571.43317,7864,67526.28015,9049,75261.32032724173.70487359968.61059916227.05516212879.014
02จอมทอง26,88721,35879.44223,68018,50778.15240730875.68412,6438,25665.30313,4308,12860.5201709555.8821,8521,56084.2331,56045629.23545631569.082
03แม่แจ่ม22,63321,32694.23520,55319,52595.00539733584.38510,9809,59087.3457,8517,51395.69515815396.8452,5132,29891.4452,29890139.21590177085.465
04เชียงดาว22,55513,54660.06018,58811,03259.35031826683.65510,4206,17459.2529,9855,88158.90022210647.7512,4062,10987.6642,10957127.07557140570.933
05ดอยสะเก็ด27,01023,47986.93423,29420,08286.2141028280.39511,6719,31779.83413,89710,00772.01143022652.5621,1561,06892.3951,06819718.45219717086.295
06แม่แตง26,30216,62463.20021,40613,72664.12020813564.90111,7096,74457.60213,58510,59678.00241826062.2031,4721,23483.8331,23434427.88534426476.744
07แม่ริม36,55823,98365.60031,84720,91565.67024616265.85217,39511,05163.53316,05511,12569.29035720958.5421,7751,47182.8731,47149433.58549433768.222
08สะเมิง9,5875,28555.1308,0694,57656.7101238266.6724,3523,05970.2944,0031,95248.760443272.73488578788.93478717622.36317610459.090
09ฝาง29,86921,87373.23124,53817,91373.00131726082.02513,7519,47768.92314,38912,19184.72344242596.1552,2131,85083.6031,85058031.35558047782.245
10แม่อาย20,51314,77972.05116,84212,18072.32133420059.8809,6295,61858.3429,3244,64549.8201419768.7932,0841,46970.4911,46953036.08553041578.304
11พร้าว18,61317,16892.24513,92813,00893.3951039087.3858,1367,34790.30510,25810,18599.29525722487.1651,04496292.15596220821.62320817282.695
12สันป่าตอง32,79829,61490.29526,87224,12789.78416014389.38514,98212,56383.85518,80916,07685.47487167177.0441,4231,30091.3651,30033225.54433230391.275
13สันกำแพง29,90027,30091.30524,76822,60591.2751228468.85214,1459,38566.35315,31714,13392.27550548195.2551,3171,15988.0041,15945339.09545331569.542
14สันทราย54,08636,12666.79046,31931,57368.16025523391.37526,88520,68976.95422,40521,78397.22590046151.2222,1521,98692.2951,98641220.75241234082.525
15หางดง32,72025,51077.96227,35721,10777.15217012171.18316,1669,80160.63314,15613,45995.08537333790.3551,6881,21571.9811,21532326.58432326381.425
16ฮอด17,89113,97578.11215,94012,51278.49221318787.7958,5456,52876.4047,3344,43060.40011710589.7451,5031,40593.4851,40566847.54566858287.135
17ดอยเต่า10,7704,37240.5909,4193,79340.27013611282.3554,8783,84078.7245,2641,34925.630841619.05083573588.02473522730.88522715869.602
18อมก๋อย17,3699,03151.99016,2298,33551.36067448271.5138,6944,24048.7715,9123,37357.0501054643.8112,9772,46982.9432,46997039.29597070973.093
19สารภี37,27029,15878.23232,18125,24378.442907381.11517,61415,37887.31517,98115,51686.29438420553.3921,04186382.90386311513.3301159683.485
20เวียงแหง5,1494,86894.5454,1243,92295.105685276.4742,5721,74367.7731,7311,54889.434342882.35566251277.34251215830.86515814591.775
21ไชยปราการ13,86312,16587.75411,36410,23690.07515713988.5456,1814,00664.8136,4516,24696.82511811093.2251,1731,09092.9251,09038835.60538828874.233
22แม่วาง12,67111,85993.59510,6619,97293.54513311183.4656,0414,45173.6845,8014,17972.0411058480.00590479087.394790678.480676089.555
23แม่ออน8,6845,53163.6907,2354,70665.040513874.5133,8573,16382.0154,1842,61762.550948287.23546843693.1654369221.103928592.395
24ดอยหล่อ9,9768,54685.6747,9116,66384.223544685.1954,3153,03270.2745,0374,97498.75512512297.60547842689.1244269622.543968487.505
25กัลยาณิวัฒนา3,9593,53389.2443,5443,19990.27511710488.8952,0211,86592.2851,1841,15597.5552323100.00556553193.98553118735.22518717794.655
99พิเศษ38,0932,5376.66034,7673,3299.5801305542.31019,0912,15911.31019,3896,30732.53020616781.0751,39635125.140351215.98021733.330
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2019-02-19T07:48:21