ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

CMBIS : ChiangMai Benchmark Information System
HDC ใช้เวลาประมวลผล 37 ชั่วโมง 35 นาที
cmbis ประมวลผลเสร็จสิ้น 2022-05-19 18:38:21
cmbis ใช้เวลาประมวลผลทั้งสิ้น 06:18:35
 

อันดับที่ 1

รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน
อำเภอ ฮอด

 

อันดับที่ 2

รพ.สต.บ้านเตาไห
อำเภอ แม่วาง

 

อันดับที่ 3

รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง
อำเภอ สันป่าตอง

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

ตัวชี้วัด เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา พิเศษ
kpi_nameA01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A99
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)91.3077.7888.7066.2782.9883.3369.1871.7974.6876.3994.7495.0067.3189.2278.5798.7290.0080.2191.6775.0072.7387.6770.5988.0088.8971.88
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)86.9663.2575.7153.0580.8578.5758.6269.2365.8269.4494.7495.0054.0086.2776.7984.6285.0072.1383.3367.8666.6784.9364.7187.5086.1146.88
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)82.7642.1170.2329.2567.1949.0752.9174.4757.5652.4980.0086.7949.2559.0274.3273.4069.3970.6471.4353.1369.5169.8856.5286.1176.098.86
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)66.1467.6171.1455.3477.5753.4767.0274.7451.6847.6881.9482.7782.0167.0261.7881.5578.1069.0853.5157.1184.4574.3370.0481.3082.1418.66
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)54.0260.7554.2818.9359.7628.7872.0545.567.3720.4290.2296.1643.7956.9049.4653.2234.7325.3834.7438.1538.8669.7779.5987.7525.003.26
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)51.6569.5185.9469.5780.2779.1777.9857.5065.9784.1888.5187.7348.7581.7276.0275.6880.9579.5156.0081.7275.0090.9173.9190.2088.246.38
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)69.3568.7790.2182.1382.6175.1090.9569.7279.6778.8085.6187.3651.6192.9781.6282.8687.8385.7972.1485.7172.3888.9773.2488.4694.6414.86
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)72.9569.9187.3277.4985.4570.7084.7268.7978.6779.4195.4894.1548.7894.6275.9389.9490.0685.4364.8576.5286.3691.9191.3878.8798.2012.16
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)81.1676.7790.2671.1668.6083.9384.1982.5079.1979.1496.8695.8556.0095.4079.3593.1792.8085.7161.9581.1377.5890.2687.8891.1196.9410.00
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)28.2977.9163.8136.5096.9656.5146.4831.4470.4179.1392.5296.3271.1699.5992.4099.5999.7194.3356.2392.7781.6889.8865.1491.0884.613.51
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)42.0558.0375.2249.2737.7739.8660.8969.0038.8435.4167.6458.8245.4054.3642.3267.0773.0431.5466.2345.9837.9262.9252.9962.4565.0115.41
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)56.0989.4752.5129.6574.9257.9649.6034.7453.5050.9093.1096.7157.9269.4051.7071.9763.9775.8359.6069.7776.6283.6075.5082.9088.982.75
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)65.0394.1695.1436.2785.9467.8247.7169.8762.9174.9494.7591.8692.6977.4872.8585.3773.8480.7075.4589.6394.8882.2494.4890.3296.894.74
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)64.0894.2393.3037.9087.2067.7244.1967.8863.2273.7195.5192.2994.1172.8572.6083.5672.1678.9473.5584.5795.4881.3494.2091.8297.073.06
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)21.8831.0427.8012.820.9035.9726.9333.7145.8115.7936.6772.0524.1020.7661.198.420.9451.5414.2821.1458.8947.4742.3543.4482.2115.40
CMBIS ระดับจังหวัด

CMBIS ระดับจังหวัด

# ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ
kpi_idตัวชี้วัดผลงานเป้าหมายส่วนขาดร้อยละ
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1,7332,16443180.08
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1,5422,15761571.49
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)1,6052,7061,10159.31
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)13,75820,8077,04966.12
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)12,22128,06115,84043.55
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,6534,8491,19675.34
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,2645,3171,05380.20
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,5155,6261,11180.25
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)5,1056,3291,22480.66
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)34,10046,39912,29973.49
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)132,602262,704130,10250.48
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)221,661360,059138,39861.56
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)366,934499,846132,91273.41
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)458,408631,299172,89172.61
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)27,95489,42661,47231.26
CMBIS ระดับอำเภอ
CMBIS ระดับหน่วยบริการ

CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวงฮอด13.53
2รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทองแม่วาง13.53
3รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวงสันป่าตอง13.50
4รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.46
5รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดดกัลยาณิวัฒนา13.33
6รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวนพร้าว13.33
7รพ.สต.บ้านสันห่าว สันป่าตอง13.20
8รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือแม่ออน13.20
9รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตกสันป่าตอง13.13
10รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่งสันทราย13.00
11รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือฮอด13.00
12รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊าสันป่าตอง13.00
13รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าวสันป่าตอง12.93
14รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวงพร้าว12.92
15รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง12.92
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team