ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบเพื่อการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

CMBIS : ChiangMai Benchmark Information System
HDC ใช้เวลาประมวลผล 41 ชั่วโมง 48 นาที
cmbis ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-04-17 20:14:53
cmbis ใช้เวลาประมวลผลทั้งสิ้น 04:48:30
 

อันดับที่ 1

รพ.สต.บ้านสันคะยอม
อำเภอ แม่ริม

 

อันดับที่ 2

รพ.สต.บ้านท่าโป่ง
อำเภอ สันป่าตอง

 

อันดับที่ 3

รพ.สต.บ้านผาแดง
อำเภอ พร้าว

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

CMBIS สำหรับผู้บริหาร

ตัวชี้วัด เมืองเชียงใหม่ จอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย หางดง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย สารภี เวียงแหง ไชยปราการ แม่วาง แม่ออน ดอยหล่อ กัลยาณิวัฒนา พิเศษ
kpi_nameA01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A99
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)91.4990.9995.2475.4676.3983.3373.1076.3284.0088.4692.7386.2789.0191.2080.5296.0088.8974.3280.6575.0085.5193.1091.6782.7684.6233.33
หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)87.2386.4988.1070.0076.8180.3968.4265.7980.9283.5990.7482.3584.2789.5277.9294.0082.2266.2179.0362.5083.8286.2179.1779.3176.3229.41
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)86.5480.8684.8164.4069.5178.9170.1562.7585.5874.3689.5584.5176.9279.4984.9580.3083.0264.9076.7173.0881.8283.1078.7985.3785.7117.50
เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)69.7269.7670.6462.2077.3674.4578.7981.0071.2764.1781.9078.4277.8178.4576.7781.5581.8072.4673.1870.9081.0086.5870.8981.5879.8415.84
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)77.1477.3066.7241.5483.0192.3383.5281.9042.4558.2689.6493.5273.7566.0881.3381.5989.6665.3581.6173.6268.8184.3887.5075.2764.973.79
เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)67.2683.3389.4283.6277.7187.4482.2077.3879.3889.9697.6086.3457.7689.2776.8582.8292.1681.0966.9585.5990.7883.9070.9782.9889.9010.64
เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)80.1781.1291.8087.7191.9785.9894.7487.3088.8987.0696.4889.9560.3692.8289.1592.9993.8888.3780.7788.6693.6091.4584.4893.4493.5513.64
เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)91.4984.2794.2986.5385.8079.1992.7490.6390.9789.6298.7393.7566.1895.7780.4595.0794.3486.8676.6992.1684.0491.7981.5894.3792.007.19
เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)90.7184.2390.7281.7484.6294.8767.8280.6791.2380.97100.0095.7370.5394.8167.5398.2295.7384.3162.1183.1686.2495.8689.7482.4696.2513.59
เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)20.4412.7538.481.6713.5818.5525.106.9918.5815.5927.9832.9912.1662.4017.9917.1122.6119.1039.5512.103.581.5410.1330.252.370.32
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)27.7755.3754.8448.0729.1334.9258.8264.2737.8032.7462.7248.8226.0148.9038.5654.5172.9230.9064.5942.3537.4560.1430.4255.6453.3213.33
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)57.7487.4873.1457.6485.0192.8174.0768.8679.5955.9898.3396.5167.7273.4070.5285.4392.2072.7864.8176.9591.8787.8487.9384.2587.485.91
การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)65.6394.2495.7343.3186.3496.9190.1289.1191.0492.6198.6595.3593.3988.3990.2196.4996.3775.4580.3593.4995.9594.7291.4191.3695.1511.96
การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)64.7795.4595.5033.1786.3994.9988.2684.6991.9391.1798.8396.9394.0587.1490.6696.6597.0974.6680.2492.9096.8093.9191.0092.5694.5511.92
การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)19.8746.6063.545.8143.6862.0534.2438.0547.015.7870.2069.7929.5933.2833.2172.4758.640.9521.791.7780.6952.375.4050.4562.1316.90
CMBIS ระดับจังหวัด

CMBIS ระดับจังหวัด

# ตัวชี้วัด ผลงาน เป้าหมาย ส่วนขาด ร้อยละ
kpi_idตัวชี้วัดผลงานเป้าหมายส่วนขาดร้อยละ
1หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (60%)1,8832,29541282.05
2หญิงหลังคลอดได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ (60%)1,7592,27651777.28
3หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (65%)2,0952,79269775.04
4เด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (80%)13,56118,6805,11972.60
5เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (50%)20,17429,2939,11968.87
6เด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)3,7104,52781781.95
7เด็กอายุครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,2814,90962887.21
8เด็กอายุครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,4135,13772485.91
9เด็กอายุครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนครบ (90%)4,7995,77797883.07
10เด็กอายุ 0-72 เดือน ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ (90%)9,64148,34338,70219.94
11การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี สะสมภายใน 5 ปี (80%)115,314262,145146,83143.99
12การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย จนท.สธ. ในสตรี 30-70 ปี (80%)261,337358,68197,34472.86
13การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)420,420502,87382,45383.60
14การตรวจคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป (90%)524,331629,342105,01183.31
15การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน (60%)34,25085,77651,52639.93
CMBIS ระดับอำเภอ
CMBIS ระดับหน่วยบริการ

CMBIS อันดับคะแนนหน่วยบริการ

อันดับ ชื่อ อำเภอ คะแนนเฉลี่ย
#hnameampurnamekpi_score
1รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็กแม่ริม13.80
2รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋งพร้าว13.80
3รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแมสันป่าตอง13.80
4รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทรายพร้าว13.60
5รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่พร้าว13.40
6รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอดพร้าว13.33
7รพ.สต.บ้านสามลี่ พร้าว13.20
8รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะจอมทอง13.13
9รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่งดอยเต่า12.93
10รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทองแม่วาง12.93
11รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทรายพร้าว12.87
12รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึกแม่แจ่ม12.86
13รพ.สต.บ้านนาฮ่องแม่แจ่ม12.85
14รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จดอยสะเก็ด12.73
15รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็กแม่ริม12.73
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41