อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี
 
 
 

Chwnameสถานพยาบาลผลงานเป้าหมายร้อยละ
อำเภอเมือง  05811 รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก1,2742,84444.80
อำเภอเมือง  05812 สถานีอนามัยสุเทพ314,6400.67
อำเภอเมือง  05813 รพ.สต.บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ2,5393,18379.77
อำเภอเมือง  05814 รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด1,3811,38799.57
อำเภอเมือง  05815 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลหนองหอย2,4432,85085.72
อำเภอเมือง  05816 รพ.สต.บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา1,3691,81975.26
อำเภอเมือง  05818 รพ.สต.บ้านขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม1,7071,97186.61
อำเภอเมือง  05819 รพ.สต.บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ1,1831,75467.45
อำเภอเมือง  11507 โรงพยาบาลกองบิน 411641.56
อำเภอเมือง  11995 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล55410.92
อำเภอเมือง  11999 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์1212,8104.31
อำเภอเมือง  13986 รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ1,1381,64269.31
อำเภอเมือง  14550 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ752,5023.00
อำเภอเมือง  14916 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงใหม่ฮอสพิทอล842,6083.22
อำเภอเมือง  24706 ศูนย์บริการสุขภาพเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง7902,18036.24
อำเภอเมือง  77566 ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิงค์394,3000.91
อำเภอเมือง  77662 ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่1812.50
อำเภอเมือง  99912 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่593,4281.72
อำเภอจอมทอง  05820 รพ.สต.บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง61367191.36
อำเภอจอมทอง  05821 รพ.สต.บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง1,2541,26499.21
อำเภอจอมทอง  05822 รพ.สต.บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา1,1391,24491.56
อำเภอจอมทอง  05823 รพ.สต.บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ1,2011,42384.40
อำเภอจอมทอง  05824 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ30889134.57
อำเภอจอมทอง  05825 รพ.สต.บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ55957497.39
อำเภอจอมทอง  05826 รพ.สต.บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ50952696.77
อำเภอจอมทอง  05827 รพ.สต.บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ53464283.18
อำเภอจอมทอง  05829 รพ.สต.บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย1,0091,08393.17
อำเภอจอมทอง  05830 รพ.สต.บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย68174491.53
อำเภอจอมทอง  10254 รพ.สต.บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย30931697.78
อำเภอจอมทอง  11119 โรงพยาบาลจอมทอง3,6604,15488.11
อำเภอจอมทอง  14238 รพ.สต.บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว41051180.23
อำเภอจอมทอง  14239 รพ.สต.บ้านขุนกลาง9661,00995.74
อำเภอจอมทอง  23231 รพ.สต.ห้วยสะแพด13313598.52
อำเภอจอมทอง  23232 รพ.สต.บ้านขุนแตะ54655498.56
อำเภอจอมทอง  28783 รพ.สต.บ้านสบแปะ40849881.93
อำเภอแม่แจ่ม  05831 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา7731,28260.30
อำเภอแม่แจ่ม  05832 รพ.สต.บ้านสองธาร ตำบลบ้านทับ300300100.00
อำเภอแม่แจ่ม  05833 รพ.สต.บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก1,5191,75786.45
อำเภอแม่แจ่ม  05834 รพ.สต.บ้านกองกาน ตำบลแม่ศึก23623799.58
อำเภอแม่แจ่ม  05835 รพ.สต.บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร66379183.82
อำเภอแม่แจ่ม  05836 รพ.สต.บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร93994299.68
อำเภอแม่แจ่ม  05838 รพ.สต.บ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน66368496.93
อำเภอแม่แจ่ม  05839 รพ.สต.บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน1,3981,44197.02
อำเภอแม่แจ่ม  05840 รพ.สต.บ้านกองแขก ตำบลกองแขก1,2921,35395.49
อำเภอแม่แจ่ม  10266 รพ.สต.บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร62663199.21
อำเภอแม่แจ่ม  11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา3212,49312.88
อำเภอแม่แจ่ม  13987 รพ.สต.บ้านโหล่งปง82689991.88
อำเภอแม่แจ่ม  22380 รพ.สต.บ้านนาฮ่อง73484986.45
อำเภอเชียงดาว  05841 รพ.สต.บ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ5471,85329.52
อำเภอเชียงดาว  05842 รพ.สต.บ้านอรุโณทัย ตำบลเมืองนะ30130598.69
อำเภอเชียงดาว  05843 รพ.สต.บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย4221,02641.13
อำเภอเชียงดาว  05844 รพ.สต.บ้านแม่นะ ตำบลแม่นะ58267186.74
อำเภอเชียงดาว  05845 รพ.สต.บ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ76482892.27
อำเภอเชียงดาว  05846 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง54659891.30
อำเภอเชียงดาว  05847 รพ.สต.บ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง63871888.86
อำเภอเชียงดาว  05848 รพ.สต.บ้านไตรสภาวะคาม ตำบลปิงโค้ง5417630.68
อำเภอเชียงดาว  05849 รพ.สต.บ้านทุ่งข้าวพวง ตำบลทุ่งข้าวพวง3521,05933.24
อำเภอเชียงดาว  10280 รพ.สต.บ้านแกน้อย 40342894.16
อำเภอเชียงดาว  11121 โรงพยาบาลเชียงดาว1,2622,88843.70
อำเภอเชียงดาว  14163 รพ.สต.บ้านปางเฟือง ตำบลปิงโค้ง78394582.86
อำเภอเชียงดาว  28871 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองนะ29537478.88
อำเภอดอยสะเก็ด  05850 รพ.สต.บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย2,0952,69277.82
อำเภอดอยสะเก็ด  05851 รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว ตำบลลวงเหนือ1,3381,57185.17
อำเภอดอยสะเก็ด  05852 รพ.สต.บ้านป่าป้อง บ้านป่าไม้แดง72891679.48
อำเภอดอยสะเก็ด  05853 รพ.สต.บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน47654088.15
อำเภอดอยสะเก็ด  05854 รพ.สต.บ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน46947099.79
อำเภอดอยสะเก็ด  05855 รพ.สต.บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ63475783.75
อำเภอดอยสะเก็ด  05856 รพ.สต.บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฏร์81185395.08
อำเภอดอยสะเก็ด  05857 รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ตำบลแม่คือ1,4361,48196.96
อำเภอดอยสะเก็ด  05858 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลตลาดใหญ่78791685.92
อำเภอดอยสะเก็ด  05859 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน92493698.72
อำเภอดอยสะเก็ด  05860 รพ.สต.บ้านแม่โป่ง1,3331,51987.76
อำเภอดอยสะเก็ด  05861 รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ(สมเด็จ) ตำบลป่าเมี่ยง27231586.35
อำเภอดอยสะเก็ด  05862 รพ.สต.บ้านโป่งดิน(โป่งกุ่ม) ตำบลป่าเมี่ยง39340098.25
อำเภอดอยสะเก็ด  05863 รพ.สต.บ้านปางไฮ (เทพเสด็จ) ตำบลเทพเสด็จ33235793.00
อำเภอดอยสะเก็ด  77564 ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย2,5402,83489.63
อำเภอแม่แตง  05864 รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ ตำบลแม่แตง77788288.10
อำเภอแม่แตง  05865 รพ.สต.บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก83985398.36
อำเภอแม่แตง  05866 รพ.สต.บ้านช่อแล ตำบลช่อแล1,0031,03397.10
อำเภอแม่แตง  05867 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลแม่หอพระ1,8071,82499.07
อำเภอแม่แตง  05868 รพ.สต.บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง1,5301,55298.58
อำเภอแม่แตง  05869 รพ.สต.บ้านเป้า ตำบลบ้านเป้า1,0021,08492.44
อำเภอแม่แตง  05870 รพ.สต.บ้านสันป่าตึง ตำบลสันป่ายาง74976298.29
อำเภอแม่แตง  05871 รพ.สต.บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋1,1131,12499.02
อำเภอแม่แตง  05872 รพ.สต.บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย27528098.21
อำเภอแม่แตง  05873 รพ.สต.บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง69170797.74
อำเภอแม่แตง  05874 รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง92796695.96
อำเภอแม่แตง  05875 รพ.สต.บ้านปง ตำบลอินทขิล1,7541,89392.66
อำเภอแม่แตง  05876 รพ.สต.บ้านปางกว้าง ตำบลอินทขิล56267982.77
อำเภอแม่แตง  13990 รพ.สต.บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก9581,00395.51
อำเภอแม่แตง  77756 ศูนย์สุขภาพชุมชนสันมหาพน7901,20565.56
อำเภอแม่แตง  77757 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา2540.00
อำเภอแม่ริม  05877 รพ.สต.บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้1,1331,36283.19
อำเภอแม่ริม  05878 รพ.สต.บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้1,0001,03796.43
อำเภอแม่ริม  05879 รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ1,0141,03797.78
อำเภอแม่ริม  05880 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง9532,62436.32
อำเภอแม่ริม  05881 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก55255898.92
อำเภอแม่ริม  05882 รพ.สต.บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก7421,00673.76
อำเภอแม่ริม  05883 รพ.สต.บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก43648689.71
อำเภอแม่ริม  05884 รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง3901,15733.71
อำเภอแม่ริม  05885 รพ.สต.บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย9591,08988.06
อำเภอแม่ริม  05886 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม2,3752,38999.41
อำเภอแม่ริม  05887 รพ.สต.บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง1,9952,04897.41
อำเภอแม่ริม  05888 รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา1,7102,06382.89
อำเภอแม่ริม  05889 โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว2,8114,03469.68
อำเภอแม่ริม  05890 รพ.สต.บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว1,4201,47696.21
อำเภอแม่ริม  05891 รพ.สต.บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว40842196.91
อำเภอแม่ริม  10713 โรงพยาบาลนครพิงค์080.00
อำเภอสะเมิง  05892 รพ.สต.บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ43243998.41
อำเภอสะเมิง  05893 รพ.สต.บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ9123239.22
อำเภอสะเมิง  05894 รพ.สต.บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ16419185.86
อำเภอสะเมิง  05895 รพ.สต.บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ29852257.09
อำเภอสะเมิง  05896 รพ.สต.บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว1,6221,83688.34
อำเภอสะเมิง  05897 รพ.สต.บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน66488774.86
อำเภอสะเมิง  11124 โรงพยาบาลสะเมิง7851,29060.85
อำเภอฝาง  05898 รพ.สต.บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง39057667.71
อำเภอฝาง  05899 รพ.สต.บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น2831,01727.83
อำเภอฝาง  05900 รพ.สต.บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น80293186.14
อำเภอฝาง  05901 รพ.สต.บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน8841,03585.41
อำเภอฝาง  05902 รพ.สต.บ้านยาง ตำบลแม่งอน91398692.60
อำเภอฝาง  05903 รพ.สต.บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน1,0951,23688.59
อำเภอฝาง  05904 รพ.สต.บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน72379191.40
อำเภอฝาง  05905 รพ.สต.บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน58364290.81
อำเภอฝาง  05906 รพ.สต.บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย94496497.93
อำเภอฝาง  05907 รพ.สต.บ้านสองแคว ตำบลสันทราย1,3011,31199.24
อำเภอฝาง  05908 รพ.สต.บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ1,3151,35197.34
อำเภอฝาง  05909 รพ.สต.บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ93594798.73
อำเภอฝาง  05910 รพ.สต.บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า1,8162,08986.93
อำเภอฝาง  05911 รพ.สต.บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน74392080.76
อำเภอฝาง  10299 รพ.สต.อ่างขาง15816695.18
อำเภอฝาง  11125 โรงพยาบาลฝาง9441,76153.61
อำเภอฝาง  22822 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง121239.76
อำเภอแม่อาย  05912 รพ.สต.บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย1,1551,29489.26
อำเภอแม่อาย  05913 รพ.สต.บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว9341,00992.57
อำเภอแม่อาย  05914 รพ.สต.บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว84885798.95
อำเภอแม่อาย  05915 รพ.สต.บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ1,2681,37092.55
อำเภอแม่อาย  05916 รพ.สต.บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง1081,2128.91
อำเภอแม่อาย  05917 รพ.สต.บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง5671,18547.85
อำเภอแม่อาย  05918 รพ.สต.บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน62879978.60
อำเภอแม่อาย  05919 รพ.สต.บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน49268871.51
อำเภอแม่อาย  05920 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง76385689.14
อำเภอแม่อาย  05921 รพ.สต.บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง55256098.57
อำเภอแม่อาย  11126 โรงพยาบาลแม่อาย30992333.48
อำเภอแม่อาย  77583 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านเมืองงาม49093152.63
อำเภอแม่อาย  77584 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางต้นเดื่อ18324175.93
อำเภอแม่อาย  77585 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งไฮ17726367.30
อำเภอพร้าว  05922 รพ.สต.บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง34541183.94
อำเภอพร้าว  05923 รพ.สต.บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม77378298.85
อำเภอพร้าว  05924 รพ.สต.บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่88688799.89
อำเภอพร้าว  05925 รพ.สต.บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย67968099.85
อำเภอพร้าว  05926 รพ.สต.บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย715715100.00
อำเภอพร้าว  05927 รพ.สต.บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง89589799.78
อำเภอพร้าว  05928 รพ.สต.บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่69269399.86
อำเภอพร้าว  05929 รพ.สต.บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก66368696.65
อำเภอพร้าว  05930 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก774774100.00
อำเภอพร้าว  05931 รพ.สต.บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน63363499.84
อำเภอพร้าว  05932 รพ.สต.บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน27227399.63
อำเภอพร้าว  05933 รพ.สต.บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง1,1011,14496.24
อำเภอพร้าว  05934 รพ.สต.บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง312312100.00
อำเภอพร้าว  05935 รพ.สต.บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด57958099.83
อำเภอพร้าว  05936 รพ.สต.บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด51553296.80
อำเภอพร้าว  21566 รพ.สต.บ้านสามลี่ 20820999.52
อำเภอพร้าว  99910 ศูนย์สุขภาพชุมชนเวียง58359997.33
อำเภอสันป่าตอง  05937 รพ.สต.บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า974974100.00
อำเภอสันป่าตอง  05938 รพ.สต.บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง1,2781,278100.00
อำเภอสันป่าตอง  05939 รพ.สต.บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว74278195.01
อำเภอสันป่าตอง  05940 รพ.สต.บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง1,6611,66899.58
อำเภอสันป่าตอง  05941 รพ.สต.บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า95899995.90
อำเภอสันป่าตอง  05942 รพ.สต.บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า67080683.13
อำเภอสันป่าตอง  05943 รพ.สต.บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม51251399.81
อำเภอสันป่าตอง  05944 รพ.สต.บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม51552697.91
อำเภอสันป่าตอง  05945 รพ.สต.บ้านเปียง ตำบลบ้านแม50250998.62
อำเภอสันป่าตอง  05946 รพ.สต.บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง1,7431,84794.37
อำเภอสันป่าตอง  05947 รพ.สต.บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก83989094.27
อำเภอสันป่าตอง  05948 รพ.สต.บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก91392498.81
อำเภอสันป่าตอง  05949 รพ.สต.บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม9561,03492.46
อำเภอสันป่าตอง  05950 รพ.สต.บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง625625100.00
อำเภอสันป่าตอง  05951 รพ.สต.บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง61863197.94
อำเภอสันป่าตอง  05952 รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน1,4101,43698.19
อำเภอสันป่าตอง  11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง1,6771,74596.10
อำเภอสันป่าตอง  13991 รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม81385295.42
อำเภอสันป่าตอง  22177 รพ.สต.บ้านสันห่าว 84885699.07
อำเภอสันกำแพง  05953 รพ.สต.บ้านตลาด ตำบลสันกำแพง2,4083,26973.66
อำเภอสันกำแพง  05954 รพ.สต.บ้านสันโค้ง ตำบลทรายมูล9711,11687.01
อำเภอสันกำแพง  05955 รพ.สต.บ้านร้องวัวแดง ตำบลร้องวัวแดง121,5280.79
อำเภอสันกำแพง  05956 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง4371,07640.61
อำเภอสันกำแพง  05957 รพ.สต.บ้านกอสะเรียม ตำบลบวกค้าง8291,01781.51
อำเภอสันกำแพง  05958 รพ.สต.บ้านดอยยาว ตำบลแช่ช้าง1,5572,01177.42
อำเภอสันกำแพง  05959 รพ.สต.บ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้1,2851,46887.53
อำเภอสันกำแพง  05960 รพ.สต.บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา1,0691,46473.02
อำเภอสันกำแพง  05961 รพ.สต.บ้านล้านตอง ตำบลห้วยทราย1,3331,71477.77
อำเภอสันกำแพง  05962 รพ.สต.บ้านต้นเปา ตำบลต้นเปา2,4723,85364.16
อำเภอสันกำแพง  05963 รพ.สต.บ้านมอญ ตำบลสันกลาง1,1691,46479.85
อำเภอสันทราย  05964 รพ.สต.บ้านท่อ ตำบลสันทรายหลวง2,0962,17596.37
อำเภอสันทราย  05965 รพ.สต.บ้านสันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย4,1134,91783.65
อำเภอสันทราย  05966 รพ.สต.บ้านสันพระเนตร ตำบลสันพระเนตร1,9292,07992.78
อำเภอสันทราย  05967 สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง1,6272,54963.83
อำเภอสันทราย  05968 รพ.สต.บ้านป่าก้าง ตำบลสันป่าเปา1,3661,46893.05
อำเภอสันทราย  05969 รพ.สต.บ้านร้องเม็ง ตำบลหนองแหย่ง92799193.54
อำเภอสันทราย  05970 รพ.สต.บ้านแม่ฮักพัฒนา ตำบลหนองแหย่ง50455490.97
อำเภอสันทราย  05971 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองจ๊อม9814,18023.47
อำเภอสันทราย  05972 รพ.สต.บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก81099981.08
อำเภอสันทราย  05973 รพ.สต.บ้านร่มหลวง ตำบลแม่แฝก1,3961,54390.47
อำเภอสันทราย  05974 รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่2,1062,33890.08
อำเภอสันทราย  05975 รพ.สต.บ้านเมืองวะ ตำบลเมืองเล็น85996389.20
อำเภอสันทราย  05976 รพ.สต.บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่1,8392,19283.90
อำเภอสันทราย  05977 รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่1,4881,95676.07
อำเภอสันทราย  77647 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร3,4383,94387.19
อำเภอหางดง  05978 รพ.สต.บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว1,2201,48182.38
อำเภอหางดง  05979 รพ.สต.บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว1,3741,55688.30
อำเภอหางดง  05980 รพ.สต.บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง1,3341,49988.99
อำเภอหางดง  05981 รพ.สต.บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง1,4171,53492.37
อำเภอหางดง  05982 รพ.สต.บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า50077664.43
อำเภอหางดง  05983 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน1,2291,51481.18
อำเภอหางดง  05984 รพ.สต.บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน72489081.35
อำเภอหางดง  05985 รพ.สต.บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน3,0424,16173.11
อำเภอหางดง  05986 รพ.สต.บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย1,5252,06873.74
อำเภอหางดง  05987 รพ.สต.บ้านปง ตำบลบ้านปง89089399.66
อำเภอหางดง  05988 รพ.สต.บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง39347283.26
อำเภอหางดง  05989 รพ.สต.บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่1,0551,65263.86
อำเภอหางดง  13992 รพ.สต.บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง7661,04173.58
อำเภอหางดง  99909 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลหางดง1,9242,31783.04
อำเภอฮอด  05990 รพ.สต.บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด68169498.13
อำเภอฮอด  05991 รพ.สต.บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล32654160.26
อำเภอฮอด  05992 รพ.สต.บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล74279293.69
อำเภอฮอด  05993 รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง1,1461,16298.62
อำเภอฮอด  05994 รพ.สต.บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง1,5671,67593.55
อำเภอฮอด  05995 รพ.สต.บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี39940498.76
อำเภอฮอด  05996 รพ.สต.บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี67577087.66
อำเภอฮอด  05997 รพ.สต.บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี54265283.13
อำเภอฮอด  05998 รพ.สต.บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ77281295.07
อำเภอฮอด  10310 รพ.สต.บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง43344098.41
อำเภอฮอด  10313 รพ.สต.บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ36738595.32
อำเภอฮอด  11132 โรงพยาบาลฮอด1,9752,47879.70
อำเภอดอยเต่า  05999 รพ.สต.บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า29829999.67
อำเภอดอยเต่า  06000 รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า409409100.00
อำเภอดอยเต่า  06001 รพ.สต.บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า64465298.77
อำเภอดอยเต่า  06002 รพ.สต.บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา53966680.93
อำเภอดอยเต่า  06003 รพ.สต.บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น39049478.95
อำเภอดอยเต่า  06004 รพ.สต.บ้านน้อย ตำบลบงตัน1,2891,33996.27
อำเภอดอยเต่า  06005 รพ.สต.บ้านโปงทุ่ง ตำบลโปงทุ่ง9461,04590.53
อำเภอดอยเต่า  06006 รพ.สต.บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง46246798.93
อำเภอดอยเต่า  11133 โรงพยาบาลดอยเต่า72473598.50
อำเภออมก๋อย  06007 รพ.สต.บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง30981937.73
อำเภออมก๋อย  06008 รพ.สต.บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง84491392.44
อำเภออมก๋อย  06009 รพ.สต.บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น76288486.20
อำเภออมก๋อย  06010 รพ.สต.บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง55056397.69
อำเภออมก๋อย  06011 รพ.สต.บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง56959994.99
อำเภออมก๋อย  06012 รพ.สต.บ้านแม่หลองหลวง ตำบลสบโขง9921,07692.19
อำเภออมก๋อย  06013 รพ.สต.บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน87197089.79
อำเภออมก๋อย  11134 โรงพยาบาลอมก๋อย4502,03122.16
อำเภออมก๋อย  13993 รพ.สต.บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย1,4391,49696.19
อำเภออมก๋อย  15097 รพ.สต.ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น49954691.39
อำเภออมก๋อย  21317 รพ.สต.บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน49287756.10
อำเภออมก๋อย  21714 รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว 32132798.17
อำเภอสารภี  06014 รพ.สต.บ้านยางเนิ้ง ตำบลยางเนิ้ง4712,60218.10
อำเภอสารภี  06015 รพ.สต.บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู1,3181,33898.51
อำเภอสารภี  06016 รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง ตำบลไชยสถาน9761,36571.50
อำเภอสารภี  06017 รพ.สต.บ้านหัวดง ตำบลขัวมุง1,4421,60489.90
อำเภอสารภี  06018 รพ.สต.บ้านหนองแฝก ตำบลหนองแฝก8891,77550.08
อำเภอสารภี  06020 รพ.สต.บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง81092287.85
อำเภอสารภี  06021 รพ.สต.บ้านสันต้นกอก ตำบลดอนแก้ว1,0681,30881.65
อำเภอสารภี  06022 รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล2,6572,68698.92
อำเภอสารภี  06023 รพ.สต.บ้านป่าสา ตำบลสันทราย4541,38732.73
อำเภอสารภี  06024 รพ.สต.บ้านศรีคำชมภู ตำบลป่าบง9481,26574.94
อำเภอสารภี  13994 รพ.สต.บ้านท่าต้นกวาว ตำบลชมภู71972399.45
อำเภอสารภี  14461 รพ.สต.บ้านหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง3,4744,06285.52
อำเภอสารภี  99758 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี2181,99810.91
อำเภอเวียงแหง  06025 รพ.สต.บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง59160597.69
อำเภอเวียงแหง  06026 รพ.สต.บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง27754151.20
อำเภอเวียงแหง  13995 รพ.สต.บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห41545192.02
อำเภอเวียงแหง  99911 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเวียงแหง9731,33572.88
อำเภอไชยปราการ  06027 รพ.สต.บ้านปงตำ ตำบลปงตำ1,8371,87997.76
อำเภอไชยปราการ  06028 รพ.สต.บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น1,1351,32585.66
อำเภอไชยปราการ  06029 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น87493193.88
อำเภอไชยปราการ  06030 รพ.สต.บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ1,4271,68584.69
อำเภอไชยปราการ  06031 รพ.สต.บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว59763094.76
อำเภอไชยปราการ  06032 รพ.สต.บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว617482.43
อำเภอไชยปราการ  06033 รพ.สต.บ้านปง ตำบลหนองบัว64666996.56
อำเภอไชยปราการ  11137 โรงพยาบาลไชยปราการ84286397.57
อำเภอไชยปราการ  15116 รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว32739482.99
อำเภอแม่วาง  06034 รพ.สต.บ้านนาทราย ตำบลทุ่งปี้61462698.08
อำเภอแม่วาง  06035 รพ.สต.บ้านทุ่งป่าคาเหนือ ตำบลทุ่งปี้49550099.00
อำเภอแม่วาง  06036 รพ.สต.บ้านเตาไห ตำบลทุ่งรวงทอง66467398.66
อำเภอแม่วาง  06037 รพ.สต.บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน1,7321,79196.71
อำเภอแม่วาง  06038 รพ.สต.บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน1,0641,07898.70
อำเภอแม่วาง  06039 รพ.สต.ดอนเปา ตำบลดอนเปา9661,05791.39
อำเภอแม่วาง  11138 โรงพยาบาลแม่วาง1,2001,30092.31
อำเภอแม่วาง  13996 รพ.สต.บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา20480825.25
อำเภอแม่ออน  06040 รพ.สต.บ้านหัวฝาย ตำบลออนเหนือ69871697.49
อำเภอแม่ออน  06041 รพ.สต.บ้านออนกลาง ตำบลออนกลาง67776688.38
อำเภอแม่ออน  06042 รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ตำบลสหกรณ์51161682.95
อำเภอแม่ออน  06043 รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว47057581.74
อำเภอแม่ออน  06044 รพ.สต.บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา1,0171,16387.45
อำเภอแม่ออน  06045 รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง ตำบลทาเหนือ618618100.00
อำเภอแม่ออน  99913 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่ออน36944682.74
อำเภอดอยหล่อ  06046 รพ.สต.บ้านโทกเสือ (กรป.กลาง) ตำบลดอยหล่อ69075990.91
อำเภอดอยหล่อ  06048 รพ.สต.บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว9411,19278.94
อำเภอดอยหล่อ  06049 รพ.สต.บ้านดอนชัย ตำบลยางคราม1,1641,27691.22
อำเภอดอยหล่อ  06050 รพ.สต.บ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข88790298.34
อำเภอดอยหล่อ  13997 รพ.สต.บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ55960292.86
อำเภอดอยหล่อ  14462 รพ.สต.บ้านห้วยเปายง ตำบลดอยหล่อ81686894.01
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  05837 รพ.สต.บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์529529100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13988 รพ.สต.บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด520520100.00
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  13989 รพ.สต.บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง76076199.87
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23736 โรงพยาบาลวัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา26045657.02
อำเภอกัลยาณิวัฒนา  23976 รพ.สต.บ้านแม่ตะละ269269100.00
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41