รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับจังหวัด

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-09-26 02:47:02
# อำเภอ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
ampurcodeampurnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
01เมืองเชียงใหม่294167293419479169150520116438211314,3992221,0544822167
02จอมทอง2461757984226,7076011,0857321562751,1202343645,2951,1851,788338228214
03แม่แจ่ม222313510380057638910591,035151561,843202671281330
04เชียงดาว341642531458665076110467587683,146412954441369
05ดอยสะเก็ด3954926311712731,1191345625901823927092655184,9391,3513,030493260287
06แม่แตง6076713384517892531727162973991,0443725694,8111,1332,132557259316
07แม่ริม37122781013178493018872343138851591995,68634081187934184
08สะเมิง441152005376101002693618042322281908169567125478
09ฝาง32736119877309181913717713294551,2223175694,9468541,848797545598
10แม่อาย20237777712251,1322283436272783401,0293634763,1158941,518448317302
11พร้าว1354894603390541378934905887681564873,6503161,970308197220
12สันป่าตอง638502521817721,5271493769802473568493013386,5711,2782,281738537143
13สันกำแพง47360317163181022,4741731,4017061464366951864865,0571,2623,098551242318
14สันทราย28161081251461,0787032192096327871473147,2792362,55289831276
15หางดง3046520712019561,5891427541,0314425259703445396,2421,4783,179730365454
16ฮอด92103139471,145961983351351931,2732885552,3226071,0131957591
17ดอยเต่า16965330110634411453503091921412362,204634441204556
18อมก๋อย6201515024054521270247341915894741411023139
19สารภี54061571224761,0002763985124403908315175,7321432,50766675314
20เวียงแหง378410011491314127258186601455610459103719
21ไชยปราการ94629222585317532540464151776401752,5143991,283369223268
22แม่วาง978594813049445993821642227031313482,017510884214141125
23แม่ออน723202818359389123946952619591,295523381164455
24ดอยหล่อ19418113464244902912624635956271822672,5142031,39128110668
25กัลยาณิวัฒนา2030300112362921651557262230705421149
99พิเศษ34167148410546561514101569015275,361842777902520
  6,598.00513.002,330.001,927.00114.00697.0027,618.002,358.008,047.0014,250.002,921.005,934.0020,016.003,597.007,913.0093,579.0013,018.0034,781.0010,893.003,852.004,620.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-01-04 09:46:06
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2021-06-01T03:06:04