รายงานการคัดกรองวัณโรคระดับจังหวัด

ประมวลผลเสร็จสิ้น 2021-05-07 23:01:30
# อำเภอ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ-ติดเตียง Alcohol CKD COPD DM HIV
เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL เป้าหมาย CXR VERBAL
ampurcodeampurnameADL_2CXRADL_2VERBALADL_2ADL_3CXRADL_3VERBALADL_3AlcohCXRAlcohVERBALAlcohCKDCXRCKDVERBCKDCOPDCXRCOPDVERBALCOPDDMCXRDMVERBALDMHIVCXRHIVVERBALHIV
01เมืองเชียงใหม่298127192119463118649515112429181254,3161791,0154731461
02จอมทอง2991959951196,8605861,0497081332381,1212313545,2761,1001,686346229213
03แม่แจ่ม21621446037683753439581,020111561,762172621301229
04เชียงดาว34363555235603397584397505613,04329274441965
05ดอยสะเก็ด4025025512912831,1091305515451663557212645204,8881,3392,901485257277
06แม่แตง6286212692416875461627172583871,0543305554,7781,0012,027564251312
07แม่ริม3241749932107942317568740128836501985,42329870582627182
08สะเมิง4511420043778992553516641420270900146548122475
09ฝาง31232103917298421663427373184291,2003115525,3508192,148764517572
10แม่อาย23241858512191,1292203236062752991,0043244153,1948811,453450318301
11พร้าว1671117460348832137491332574767804873,6052131,941305193218
12สันป่าตอง614472181846651,5061283739542393438462973426,4791,2512,238731521143
13สันกำแพง4725431215411922,4831421,3897101284327061654814,9991,1923,038543235311
14สันทราย3024931371451,0526631890294319873483137,1472192,45488432269
15หางดง30348204949401,5001066791,0163814969502565056,1191,3162,975720344430
16ฮอด96113246481,137861973361331941,2702865552,3046101,0161917288
17ดอยเต่า16454330110621391423522993932392372,183624401184456
18อมก๋อย6301518023874511200207141614993231271023138
19สารภี5356891214421,0002144384821215915293215,6701211,49166371254
20เวียงแหง2725901150101411717718751145388157102519
21ไชยปราการ105632211483716430138959143774371732,4783851,260362214245
22แม่วาง1007644202548444993681582147061273432,004498878211140124
23แม่ออน78221311103403689245481002677621,289473441154254
24ดอยหล่อ20014112442224661711723028856171082382,4761301,3342729863
25กัลยาณิวัฒนา2010400111352921551576862226675321149
99พิเศษ330411198355722585248107159235,494772337932321
  6,675.00454.002,179.001,977.0084.00610.0027,306.002,117.007,574.0013,896.002,633.005,461.0019,945.003,187.007,511.0092,873.0012,081.0032,898.0010,734.003,717.004,429.00
วันที่สร้างรายงาน : 2019-01-04 09:46:06
ระบบอื่น ๆ และเอกสาร Download

เกี่ยวกับระบบ

CMBIS Enterprise

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740

Developer by CM Health Team

CMBIS Last Update 2020-10-16T11:33:41